r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-China: Raad stemt in met ondertekening van overeenkomst over geografische aanduidingen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 20 juli 2020, 8:00.

De Raad heeft vandaag besluiten aangenomen over de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China over geografische aanduidingen.

Dit is de eerste belangrijke bilaterale handels­overeenkomst die de EU en China ondertekenen.

De overeenkomst zal ervoor zorgen dat 100 geografische aanduidingen voor levens­middelen uit de EU, zoals Mozzarella di Bufala Campana, Languedoc-wijn, Polska Wódka en Elia Kalamatas, worden beschermd op de Chinese markt. Op dezelfde manier zullen 100 Chinese producten worden beschermd in de EU, zodat het beste van de beide landbouw­tradities wederzijdse bescherming geniet.

Vier jaar na de inwerking­treding ervan zullen de partijen de overeenkomst uitbreiden met nog eens 175 geografische aanduidingen van beide kanten. De overeenkomst maakt het mogelijk daarna nog meer geografische aanduidingen toe te voegen.

Achtergrondinformatie en proces

Een geografische aanduiding is een onderscheidend teken op producten die een specifieke geografische oorsprong hebben en kenmerken of een reputatie hebben die eigen zijn aan die plaats van oorsprong. De overeenkomst tussen de EU en China zal dan ook een belangrijke bescherming voor de intellectuele-eigendomsrechten van de producten bieden: tegen vertaling, transcriptie of transliteratie en tegen de toevoeging van uitdrukkingen als "soort", "type", "wijze", "imitatie" en dergelijke aan de geografische aanduidingen om te verwijzen naar een product dat geen product van oorsprong is.

Geografische aanduidingen zijn voorts een nuttig marketing­instrument gebleken, omdat ze meer en stabielere export­inkomsten voor producenten opleveren: volgens een studie in opdracht van de Commissie (2013) wordt een product met een geografische aanduiding gemiddeld voor meer dan het dubbele van de prijs van een soortgelijk product zonder geografische aanduiding verkocht. Bovendien is China een markt met een sterk groei­potentieel voor Europese etenswaren en dranken. Daarom zal de overeenkomst Europese producenten ten goede komen en kan die een stimulans geven aan de plattelands­gebieden waar deze producten worden gemaakt.

De geografische aanduidingen bestaan naast de rechtmatige oudere merken waarvan de overgrote meerderheid in handen is van de rechtmatige Europese eigenaren.

Op 10 september 2010 stemde de Raad in met de start van onderhandelingen over een overeenkomst met China over geografische aanduidingen.

De datum en plaats van ondertekening van de overeenkomst zijn nog niet vastgesteld. Na de ondertekening ervan moet de overeenkomst nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd voordat hij kan worden gesloten en in werking kan treden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven