r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dag van het internationaal strafrecht: verklaring van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell namens de Europese Unie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 16 juli 2020.

Brussel, 16 juli 2020

17 juli is de dag waarop in 1998 het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof werd aangenomen. Ter gelegenheid daarvan herhaalt de Europese Unie haar toezegging om de in het Statuut van Rome verankerde beginselen en waarden te handhaven en te verdedigen en het Internationaal Strafhof te steunen.

Op een moment dat de wereld strijdt tegen het coronavirus en dat onze collectieve focus op het ondersteunen en beschermen van kwetsbaarste delen van de samenleving moet liggen, worden er nog steeds misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden gepleegd.

Het Internationaal Strafhof blijft met externe uitdagingen geconfronteerd worden. Wij nemen krachtig stelling tegen alle pogingen om het internationaal strafrechtelijk systeem te ondermijnen door het werk van zijn belangrijkste instellingen te belemmeren.

De EU herhaalt dat zij zich actief zal blijven inspannen voor het versterken van de steun voor het internationaal strafrecht en met name het Internationaal Strafhof, dat een cruciale speler is in de strijd tegen straffeloosheid en deel uitmaakt van het bredere engagement van de EU voor de op regels gebaseerde internationale orde.

Wij zijn vastbesloten de integriteit van het Statuut van Rome en de rechterlijke onafhankelijkheid van het Strafhof te beschermen. De EU roept alle staten op zich te houden aan hun toezeggingen om de rechtsstaat te handhaven, zowel op het niveau van het ICC als in hun nationale rechtbanken, zowel in hun binnenlands optreden als in hun buitenlands beleid.

De EU onderkent dat de rol van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers bij het verdedigen van de mensenrechten, het bevorderen van verantwoordingsplicht en het beschermen van de rechten van de slachtoffers van internationale misdrijven, belangrijker is dan ooit.

Bij de toetreding tot het Statuut van Rome hebben de staten die partij zijn beloofd de bestendige eerbiediging en de handhaving van de internationale rechtspleging te garanderen. Laten wij die collectieve belofte gestand blijven doen.


Terug naar boven