r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19: hoe bestrijdt de EU jeugdwerkloosheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 12 oktober 2020.

Jeugdwerkloosheid blijft een punt van grote bezorgdheid in de nasleep van de coronacrisis. Ontdek meer over een EU-initiatief om jongeren te helpen bij het zoeken naar een baan.

Covid-19 kan leiden tot het ontstaan van een “lockdown generatie”, omdat de crisis een impact heeft op de arbeidskansen voor jongeren. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft de pandemie een “rampzalige en disproportionele” impact op jeugdwerkgelegenheid. De meest recente cijfers tonen aan dat jonge mensen enorme obstakels tegenkomen om door te gaan met hun opleidingen en onderwijs, om van baan te wisselen en de arbeidsmarkt in te stappen.

Meer over EU-actie tegen jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid verlagen in tijden van het coronavirus

Vóór de pandemie was jeugdwerkloosheid (15-24) 14,9%, minder dan de piek in 2013, wanneer het 24,4% was. In april 2020, steeg het naar 15,7%. De economische prognose van de Commissie voor de zomer 2020 voorspelt dat de EU-economie zal krimpen met 8,3% in 2020, de grootste recessie in haar geschiedenis. Om de impact op jonge mensen op te vangen, stelde de Commissie het volgende voor: “Meer banen voor jongeren - Een brug naar banen voor de volgende generatie”.

Ontdek wat de EU doet om de Covid-19-crisis aan te pakken via onze tijdlijn

Het steunpakket voor jeugdwerkgelegenheid heeft vier onderdelen:

  • versterking van de Jongerengarantie
  • beroepsonderwijs en -opleiding toekomstbestendig maken
  • een nieuwe impuls voor stagecontracten
  • aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de jeugdwerkgelegenheid

De Commissie wilt dat EU-landen jongeren meer steunen via het ambitieuze NextGenerationEU herstelplan en de toekomstige EU-begroting. Lidstaten zouden ten minste €22 miljard moeten investeren in jeugdwerkgelegenheid. Het Parlement en EU-overheden zullen voorstellen bespreken tijdens de onderhandelingen over de volgende meerjarenbegroting.

Wat is de Jongerengarantie?

De Commissie stelt voor om de Jongerengarantie te versterken. Het werd gelanceerd tijdens de werkgelegenheidscrisis in 2013 en wil verzekeren dat jongeren - jonger dan 25 - een behoorlijke werkaanbieding, verder onderwijs of een stageplaats krijgen binnen de eerste vier maanden van werkloosheid of als schoolverlater.

Een verbeterde Jongerengarantie

  • die beschikbaar is voor jongeren tussen 15 - 29 (tot nu toe was de maximumleeftijd 25)
  • heeft een breder bereik om kwetsbare groepen te betrekken, zoals minderheden en jongeren met een handicap
  • weerspiegelt de behoeften van ondernemingen, en biedt de nodige vaardigheden en voorbereidende lessen aan
  • levert advies en begeleiding op maat

In een resolutie over de EU-richtlijnen inzake werkgelegenheid, die op 10 juli werden goedgekeurd, vroegen EP-leden om een herziening van de toekomstige richtlijnen in het kader van Covid-19, en benadrukten de noodzaak om de strijd tegen jeugdwerkloosheid een prioriteit te maken met een verbeterde Jongerengarantie.

Het Parlement stond in juli ook achter een groter budget (tot €145 miljoen voor 2020) voor het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (YEI), het voornaamste begrotingsinstrument voor Jongerengarantieprogramma’s in EU-landen.

Het Parlement keurde in 2018 een resolutie goed voor een omvangrijke verhoging van de financiering van de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de volgende EU-meerjarenbegroting.

EP-leden waren positief over het feit dat dit initiatief sinds 2013 meer dan 1,6 miljoen jongeren gesteund heeft, maar willen nu verbeteringen, inclusief een verhoging van de leeftijdsgrens en het vastleggen van duidelijke criteria en werkomstandigheden.

24 miljoen In de zeven jaar sinds de lancering, heeft het Jongerengarantie programma meer dan 24 miljoen jongeren geholpen.

Deel dit citaat:

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200709STO83004


Terug naar boven