r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gentherapie, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 september 2020 19:00 - 20:15
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Wat zijn de mogelijkheden en potentiële risico’s van gentherapie? Tijdens de online bijeenkomst Gentherapie gaan vier wetenschappers in op deze vragen en belichten ze gentherapie nu en in de toekomst.

Bij gentherapie wordt genetisch materiaal in de mens ingebracht met als doel een aandoening, ontstaan door een of meerdere niet goed functionerende genen, te genezen. Succesvolle voorbeelden zijn de reparatie van gendefecten zoals ADA-SCID en de behandeling van kanker met gemodificeerde virussen of afweercellen.

Sprekers

  • Welkom en inleiding door Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie, Erasmus Medisch Centrum en Kees Melief hoogleraar immunotherapie van kanker, Leids Universitair medisch Centrum
  • Ton Schumacher, hoogleraar immuuntechnologie, Nederlands Kankerinstituut (NKI) - Behandeling van kanker met genetisch gemodificeerde T- cellen
  • René Medema, hoogleraar, experimentele oncologie, Universiteit Utrecht en Nederlands Kanker Instituut (NKI) - Gentherapie en milieuregelgeving; wat als een risico verwaarloosbaar is?
  • Ans van der Ploeg, hoogleraar kindergeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum - Vooruitzichten op gentherapie voor de Ziekte van Pompe
  • Rob Hoeben, hoogleraar Gene transfer, Leids Universitair medisch Centrum - Terug van weggeweest: virale oncolyse in kankertherapie

Discussie onder leiding van Ron Fouchier en Kees Melief.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven