r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 13 juli 2020.

Voornaamste resultaten

Turkije

De Raad hield een debat over Turkije.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Turkije is voor de EU een belangrijk land waarmee we onze betrekkingen willen versterken en verder ontwikkelen. Dit dient te gebeuren met eerbiediging van de waarden, beginselen en belangen van de EU. Tegelijkertijd is er sprake van verontrustende ontwikkelingen, met name in het oostelijke Middellandse Zeegebied en in verband met Libië, die de belangen van de EU raken.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Tussen de lidstaten was er een consensus dat de betrekkingen EU-Turkije momenteel onder druk staan, vanwege verontrustende ontwikkelingen die de EU-belangen raken, met name in het oostelijke Middellandse Zeegebied en Libië. De ministers waren van oordeel dat verscheidene ernstige kwesties door Turkije moeten worden opgelost om de huidige op confrontatie gerichte dynamiek om te buigen en een klimaat van vertrouwen te scheppen.

Overeenkomstig de conclusies van de Raad over de illegale Turkse booractiviteiten in de exclusieve economische zone van Cyprus van 15 juli 2019 en de verklaring over het oostelijke Middellandse Zeegebied van 15 mei 2020 werd benadrukt dat aan de eenzijdige acties van Turkije, met name in het oostelijke Middellandse Zeegebied, die strijdig zijn met de EU-belangen, de soevereine rechten van EU-lidstaten en het internationaal recht, een einde moet komen.

De ministers deden ook een beroep op Turkije om een actieve bijdrage te leveren aan een politieke oplossing in Libië en de verbintenissen te eerbiedigen die het in het kader van het proces van Berlijn is aangegaan - waaronder het VN-wapenembargo. De ministers onderstreepten het belang van operatie IRINI om de eerbiediging van het wapenembargo door alle actoren te waarborgen en zegden toe na te gaan hoe ervoor kan worden gezorgd dat het volledig doeltreffend is, met als doel escalatie op het terrein te voorkomen.

Tevens veroordeelden de ministers het Turkse besluit om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken aangezien dit besluit het wantrouwen onvermijdelijk zal vergroten, hernieuwde tegenstellingen tussen geloofs­gemeenschappen zal bevorderen, en inspanningen voor dialoog en samenwerking zal ondermijnen. Er was brede steun voor het voorstel om de Turkse autoriteiten te verzoeken hun besluit dringend te heroverwegen en terug te draaien.

Tot slot was er brede steun voor om de hoge vertegenwoordiger opdracht te geven verdere wegen te onderzoeken om te helpen de spanning te verminderen en overeenstemming te bereiken over punten die de relatie EU-Turkije steeds verder onder druk zetten.

Booractiviteiten van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee: Raad neemt conclusies aan (15 juli 2019)

Verklaring van de EU-buitenland­ministers over de situatie in de oostelijke Middellandse Zee (15 mei 2020)

Videobeelden van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 juli 2020

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

De Raad besprak de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, naar aanleiding van de gevolgen van de COVID‑19-pandemie.

Er werd met name nagegaan hoe de EU de regio kan steunen met het oog op het nieuw leven inblazen van de politieke betrokkenheid van de EU ten aanzien van de regio op dit kritieke moment.

Actuele kwesties

De ministers bespraken het van kracht worden van de nationale veiligheids­wetgeving in Hongkong. In dit verband spraken de ministers opnieuw de steun van de EU uit voor de autonomie en de fundamentele vrijheden van de bevolking van Hongkong. Ze wezen er ook op dat dit besluit gevolgen kan hebben voor de betrekkingen van de EU met China.

De Raad Buitenlandse Zaken werd vervolgens bijgepraat over Libië, waar de situatie in het veld nog altijd slecht is, en nog steeds flagrante schendingen van het wapenembargo worden geconstateerd.

De ministers werden tevens geïnformeerd over ontwikkelingen in de dialoog tussen Belgrado en Pristina, die onlangs is hervat, en waarvan de volgende vergadering voor donderdag 16 juli in Brussel gepland staat.

Tot slot sprak de hoge vertegenwoordiger ook over Venezuela, en zijn voorstel een ministeriële bijeenkomst van de internationale contactgroep te houden, gevolgd door bijeenkomsten met de Groep van Lima en andere belangrijke actoren.

Conclusies van de Raad

De Raad nam conclusies aan over:

EU-prioriteiten voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN 75) (persbericht, 13 juli 2020)

Prioriteiten van de EU voor samenwerking met de Raad van Europa in de periode 2020‑2022

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3765

Brussel

13 juli 2020

09:30

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

A-punktide nimekiri, muu kui seadusandlik tegevus

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR


Terug naar boven