r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement: ruim baan voor waterstof en thuisbatterijen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020.

Met zonne- en windenergie komen we er niet om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stellen EP-leden. Daarom komt er ruim baan voor alternatieven zoals waterstof en thuisopslag van energie.

Ook stroomopslag in auto’s is een alternatief voor zonne-en windenergie. Deze alternatieve vormen voor groene energie moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie het klimaatprobleem beter te lijf kan gaan.

Het Europarlement nam vrijdag een resolutie aan over de ontwikkeling van waterstof en energieopslag. Het opwekken van energie uit ‘groene waterstof’ is een serieuze aanvulling op zonnepanelen en windturbines. Daarom roepen Europarlementariërs de Europese Commissie op door te gaan met onderzoek naar waterstof. Ook kan Europese steun helpen om de kosten van groene waterstof te drukken en het economisch aantrekkelijk te maken. Verder zouden gaspijpleidingen gebruikt kunnen worden als vervoerslijnen voor waterstof. Het Europees Parlement wil daar meer onderzoek naar, ook omdat gas op termijn zal worden afgebouwd.

Zo langzamerhand is duidelijk dat energie uit zon en wind niet altijd betrouwbaar is. Als er te weinig wind staat, kunnen turbines onvoldoende aan de energievraag voldoen. Hetzelfde geldt voor donkere dagen. In dat geval wordt er te weinig zonnestroom opgewekt. Daarom moeten we groene energie opslaan zodat er genoeg is op energiearme dagen. Thuisbatterijen en opslag in auto’s zijn daarvoor goede middelen, aldus het Europees Parlement. Te denken valt aan nieuwe batterijtechnologieën en warmte- en koudeopslag.

Het Europarlement steunt de Europese Commissie in het ontwikkelen van één Europese standaard voor batterijen, zodat de EU steeds minder afhankelijk zal worden van de import ervan uit niet-EU-landen. Omdat deze landen vaker op een milieuonvriendelijke manier met grondstoffen omgaan, is het ook beter om zelf batterijen te ontwikkelen. Door meer in te zetten op recycling en het kopen van duurzame grondstoffen kan de EU een groene slag maken, zo stellen Europarlementariërs.

Verder moet de EU-regelgeving rond nieuwe energievormen worden versoepeld zodat het makkelijker wordt om over te stappen op waterstof en andere vormen van energieopslag. Momenteel zijn er teveel dubbele belastingen, zijn de energienetwerken verouderd en schieten de EU-netwerkcodes tekort. Voor ontwikkelaars van faciliteiten voor energieopslag is het daardoor lastig werken. Het Europees Parlement wil dat deze barrières opgeheven worden.

Nederlandse Europarlementariërs zijn blij met het bereikte resultaat. ‘Energieopslag houdt de toekomstige energieprijs beheersbaar door pieken en dalen op te vangen en is daarmee voor het CDA van groot belang voor een haalbare en betaalbare energietransitie,’ zegt CDA’er Tom Berendsen. ‘We moeten slim investeren in de benodigde infrastructuur. Dat biedt ook kansen voor Nederland.’

VVD’er Bart Groothuis maakt zich sterk voor waterstof. ‘Hier liggen kansen voor Nederland, de energietransitie en vooral ook voor nieuwe bedrijvigheid die deze innovatie kan stimuleren.’

FvD’er Rob Roos vindt het jammer dat schone kernenergie als alternatief niet voorkomt in de plannen. ‘De resolutie duidt enkel op wind- en zonenergie en waterstof. Tegelijkertijd worden de energietargets voor 2030 verder verhoogd terwijl gas en kernenergie worden uitgesloten. Men praat over ‘investeringen’ maar in werkelijkheid gaat het om subsidies. Wie gaat dat dan betalen? FvD pleit voor een andere energiemix, waar ruimte is voor echte innovatie met kernenergie, zuinige omgang met fossiel en gebruik van gas.’

Achtergrond

Om de doelstellingen van de Green Deal en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering te halen, zal het Europese energiesysteem in de tweede helft van deze eeuw koolstofneutraal moeten worden. Hoewel hernieuwbare energiebronnen essentieel zijn om dit te bewerkstelligen, is een aantal van de voornaamste hernieuwbare energiebronnen niet altijd betrouwbaar: de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie is afhankelijk van het moment van de dag, de seizoenen en het weer. Naarmate het gebruik van variabele hernieuwbare energie toeneemt, wordt energieopslag steeds belangrijker voor het overbruggen van de tijdspanne tussen energieproductie en energieverbruik.

De Europese Commissie schat dat de EU zesmaal zoveel energie moet kunnen opslaan dan nu het geval is om in 2050 broeikasgasneutraliteit te bereiken.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven