r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vertrouwen in rechtsstaat onder EU-burgers gedaald

vrijdag 10 juli 2020, 14:25
Vrouwe Justitia

BRUSSEL (ANP) - Het rechtssysteem in de EU wordt steeds efficiënter en toegankelijker maar het vertrouwen in de onafhankelijkheid ervan is vorig jaar onder burgers gemiddeld gedaald. Inmenging of druk van de staat of politici wordt door burgers als belangrijkste reden genoemd voor de afname van het vertrouwen in rechtbanken en rechters. Dat staat in het jaarlijkse Justitie Scorebord van de Europese Commissie, dat in 2013 werd gelanceerd.

EU-commissaris Didier Reynders (Justitie): "In veruit de meeste lidstaten zien we dat er verbeteringen zijn in de doeltreffendheid van het justitieel systeem, wat goed nieuws is. Maar dat burgers niet volledig hun wettelijk bestel vertrouwen is een probleem dat we moeten aanpakken." Hij zei dat de commissie het toezicht op de rechtsstatelijkheid in de EU-landen wil verdiepen. Naar verwachting in de herfst zal het dagelijks EU-bestuur een voorstel op tafel leggen voor een nieuw controlemechanisme.

Nederland staat op het scorebord op de vijfde plaats van de 27 EU-landen als het gaat om vertrouwen van de bevolking in de onafhankelijkheid van rechters en de rechtbank, dat is twee plekken beter dan vorig jaar. In Denemarken is het vertrouwen het hoogst, terwijl de Kroaten het minste vertrouwen hebben in hun rechtssysteem. Ook in Slowakije, Italië, Polen en Bulgarije hebben de inwoners het niet zo op met hun rechtbanken.

De commissie heeft het regelmatig aan de stok met vooral Polen en Hongarije over schendingen binnen het rechtssysteem. Nederland wil graag een koppeling tussen het verstrekken van EU-subsidies aan lidstaten en rechtsstatelijkheid.

Terug naar boven