r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Leden van het Europees Parlement benoemd in vijf nieuwe commissies

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020.

De namen van de leden van het Europees Parlement die in de nieuwe commissies zullen zetelen zijn vrijdag bekendgemaakt

Alle namen zijn gepubliceerd in de rubriek "Prioritaire informatie en documenten".

De namen van de Nederlandse en Belgische Europarlementariërs die in de commissies zijn benoemd vindt u onderaan dit bericht.

De leden van deze commissies worden gekozen door de fracties, die hun keuze doorgeven aan de Parlementsvoorzitter. Elke fractie krijgt een aantal zetels toegewezen in verhouding tot het aantal EP-leden dat de fractie in het EP vertegenwoordigt.

De voorzitters en ondervoorzitters van de commissies worden tijdens de constituerende vergaderingen in september gekozen.

In de plenaire vergadering van juni heeft het Europees Parlement een subcommissie voor belastingen, drie bijzondere commissies - een voor kankerbestrijding, een andere voor kunstmatige intelligentie en een derde over buitenlandse inmenging - en een enquêtecommissie naar overtredingen bij dierentransporten ingesteld.

Een bijzondere commissie bestaat uit 33 leden. De subcommissie en de enquêtecommissie elk uit 30 leden.

Nederlandse en Belgische leden benoemd in de commissies

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer:

Mohammed Chahim (PvdA, S&D)

Anja Hazekamp (PvdD, EUL/NGL)

Bijzondere Commissie kankerbestrijding:

Cindy Franssen (CD&V, EVP)

Maria Arena (PS, S&D)

Petra De Sutter (Groen, Groenen/EVA)

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk:

Kim van Sparrentak (GroenLinks, Groenen/EVA)

Geert Bourgeois (N-VA, ECR)

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie:

Jeroen Lenaers (CDA, EVP)

Kati Piri (PvdA, S&D)

Bart Groothuis (VVD, Renew Europe)

Rob Roos (FvD, ECR)

Subcommissie belastingaangelegenheden:

Paul Tang (PvdA, S&D)

Achtergrond

Volgens het reglement van het Europees Parlement zal de termijn van een bijzondere commissie (Regel 207) niet langer zijn dan twaalf maanden, behalve wanneer het Parlement de termijn verlengt bij het verstrijken ervan. De termijn van een enquêtecommissie is twaalf maanden (Regel 208) en kan twee keer met drie maanden worden verlengd. Subcommissies hebben geen vastgestelde termijn (Regel 212). Bijzondere commissies, enquêtecommissies en subcommissies kunnen geen wetgeving aannemen.

Subcommissies mogen worden opgericht wanneer hun gerelateerde permanente commissie wordt opgericht of op het verzoek van een al opgerichte permanente commissie, wanneer dit in het belang is van laatstgenoemde en onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de Conferentie van Voorzitters. De verantwoordelijkheden van een commissie zijn duidelijk omschreven.

Een enquêtecommissie onderzoekt vermeende inbreuken of wanbeheer bij de tenuitvoerlegging van EU-recht.


Terug naar boven