r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Formeel bezwaar vakbonden over voorwaarden staatssteun KLM

donderdag 9 juli 2020, 20:17
Vliegtuig

AMSTERDAM (ANP) - Vakbonden bij KLM, waaronder cabinebond VNC, hebben in een gezamenlijke brief bij de Europese Commissie formeel bezwaar gemaakt tegen de eisen die de Nederlandse staat als voorwaarden voor steun aan KLM stelt. Het steunpakket van 3,4 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij ligt momenteel ter goedkeuring in Brussel.

Volgens de bonden zijn met name de dwingende arbeidsvoorwaardelijke condities in strijd met internationale verdragen. In deze verdragen staat onder meer dat sociale partners in vrijheid over collectieve arbeidsovereenkomsten moeten kunnen onderhandelen, zonder inmenging van de overheid. Bij de totstandkoming van het huidige steunpakket zijn de sociale partners op geen enkele manier betrokken, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe bij zowel KLM als de overheid. Het gaat volgens de bonden om ingrepen in rechtsgeldige cao's en daarin vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Zij spreken dan ook van ongeoorloofde inbreuk op internationale afspraken en regelgeving, die door alle 27 lidstaten van de Europese Unie zijn onderschreven.

De bonden zijn zeer bewust van de bijzonder moeilijke situatie waarin KLM zich bevindt en wijzen op de bereidheid van het personeel om een bijdrage te leveren aan het herstel van het bedrijf. Dat is tot nu toe echter altijd in goed overleg gegaan. Er wordt dan ook aangedrongen op een gezamenlijke inzet om tot passende oplossingen te komen.

Woensdag werd nog gemeld dat de bonden inspraak eisen bij de reorganisatieplannen bij KLM, waarbij de kosten structureel met 15 procent verlaagd moeten worden. Zij uitten eerder al hun ongenoegen over de voorwaarden voor het steunpakket. Bij VNC, de grootste bond bij KLM, leeft het gevoel dat KLM eerdere bezuinigingsplannen die het er niet eerder doorheen kreeg tijdens de cao-onderhandelingen, meegenomen heeft naar Den Haag.

Terug naar boven