r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Paschal Donohoe elected Eurogroup President

Met dank overgenomen van Eurogroep, gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020.

De Eurogroep heeft Paschal Donohoe, minister van Financiën en minister van Overheidsuitgaven en Hervormingen van Ierland, gekozen als volgende voorzitter. Daarmee geeft de Eurogroep uitvoering aan Protocol nr. 14 van de EU-verdragen.

De nieuwe voorzitter treedt op 13 juli 2020 in functie voor een termijn van 2,5 jaar.

De eerste Eurogroepvergadering onder voorzitter Donohoe staat gepland voor 11 september 2020.

Paschal Donohoe werd in 2017 minister van Financiën van Ierland.

De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de lidstaten van de eurozone aangelegenheden van gemeenschappelijk belang in verband met de euro als gemeenschappelijke munt bespreken. De groep coördineert vooral het economisch beleid. Ze komt gewoonlijk een keer per maand bijeen, op de dag vóór de zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven