r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

24 nieuwe Europese universiteiten versterken de Europese onderwijsruimte

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020, 8:00.

Europese universiteiten zijn transnationale allianties van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU die zich verenigen ten bate van studenten, docenten en de samenleving. Vandaag heeft de Europese Commissie nog eens 24 Europese universiteiten bekendgemaakt. Zij vormen een aanvulling op de lijst van de eerste 17 allianties van instellingen voor hoger onderwijs die reeds in 2019 zijn geselecteerd. Met financiële steun van de programma's Erasmus+ en Horizon 2020 verhogen zij de kwaliteit, inclusie, digitalisering en aantrekkelijkheid van het Europees hoger onderwijs.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: “De Commissie antwoordt vandaag duidelijk op de vraag van studenten naar meer vrijheid om in heel Europa te studeren, van docenten en onderzoekers om een betere bundeling van kennis en van instellingen voor hoger onderwijs om middelen te bundelen. Met 41 Europese universiteiten, waarbij 280 instellingen betrokken zijn en die ondersteund worden met 287 miljoen euro uit de EU-begroting, wordt de Europese onderwijsruimte voor velen een tastbare realiteit.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Ik ben zeer verheugd dat er nu een breed scala van instellingen voor hoger onderwijs van alle lidstaten en daarbuiten betrokken is bij de 41 Europese universiteiten. De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat nauwere samenwerking over grenzen, disciplines en culturen heen de enige manier is om de crisis te boven te komen en veerkracht op te bouwen. Deze Europese universiteiten zijn een belangrijke bouwsteen voor de Europese onderwijsruimte.”

De 24 nieuwe Europese universiteiten zijn geselecteerd uit 62 aanvragen. Ze omvatten 165 instellingen voor hoger onderwijs van 26 lidstaten en andere landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma (zie bijlage). Zij zullen de samenwerking tussen hun instellingen, studenten en personeel versterken en hun online- en fysieke middelen, cursussen, expertise, data en infrastructuur bundelen. Door nauwer samen te werken, zijn de universiteiten beter in staat de problemen aan te pakken waarmee ze tijdens de herstelperiode en daarna te maken krijgen. Het zal hen helpen inclusieve groene en digitale transities te bevorderen ten behoeve van hun studenten en alle Europeanen.

Europese universiteiten tonen eerste resultaten

De Commissie heeft onlangs een enquête gehouden onder de reeds bestaande 17 Europese universiteiten die vorig jaar zijn geselecteerd. Uit de resultaten blijkt dat 96 % van de instellingen van mening is dat ze beter voorbereid hadden kunnen zijn op de coronapandemie als hun Europese universiteit al volledig operationeel was (ze zijn pas 6 tot 9 maanden geleden van start gegaan). Meer dan 60 % is van mening dat deel uitmaken van een Europese universiteit al nuttig is geweest voor het aanpakken van de huidige problemen in verband met de crisis. Goede voorbeelden zijn de oprichting van virtuele interuniversitaire campussen, het samen aanbieden van blended leren en gemeenschappelijke onderwijseenheden die in de curricula van alle deelnemende universiteiten zijn geïntegreerd. De Europese universiteiten streven er ook naar een leven lang leren verder te ondersteunen door lerenden van alle leeftijden de kans te bieden om microcredentials te verkrijgen, die worden toegekend na de voltooiing van korte cursussen of modules.

Europese universiteiten omvatten verschillende types instellingen voor hoger onderwijs, van universiteiten voor toegepaste wetenschappen, technische universiteiten en academies voor film en mediakunsten tot geïntegreerde en onderzoeksintensieve universiteiten. Het gaat om ongeveer 280 instellingen voor hoger onderwijs van alle lidstaten en daarbuiten, die niet alleen in de hoofdsteden, maar ook in meer afgelegen Europese regio's gevestigd zijn. Elke alliantie bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs. Sommige allianties zijn alomvattend en bestrijken alle disciplines; andere zijn bijvoorbeeld gericht op duurzame ontwikkeling, gezondheid en welzijn, digitalisering en artificiële intelligentie, kunst, engineering of ruimte.

In totaal is een budget van maximaal 287 miljoen euro beschikbaar voor deze 41 Europese universiteiten. Elke alliantie ontvangt gedurende drie jaar maximaal 5 miljoen euro van het Erasmus+-programma en maximaal 2 miljoen euro van het programma Horizon 2020 om te beginnen met de uitvoering van hun plannen en de weg te banen voor andere instellingen voor hoger onderwijs in de hele EU. De financiering uit beide programma's is een belangrijke stap in de versterking van de wisselwerking tussen de Europese onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte. De vooruitgang van elke alliantie wordt nauwlettend gevolgd.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 heeft de Europese Commissie voorgesteld de Europese universiteiten te ontwikkelen in het kader van het Erasmus-programma, in synergie met Horizon Europa en andere EU-instrumenten.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft het initiatief van de Europese universiteiten voorgesteld aan de leiders van de Europese Unie in de aanloop naar de Sociale Top van Göteborg in november 2017, als onderdeel van een algemene visie voor de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025. Het initiatief werd in december 2017 goedgekeurd door de Europese Raad, die opriep tot de oprichting van ten minste 20 Europese universiteiten tegen 2024. Het concept “Europese universiteiten” is ontwikkeld onder leiding van de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, instellingen voor hoger onderwijs en studentenorganisaties.

Meer informatie

Factsheet (in het Engels)

Initiatief “Europese universiteiten”


Terug naar boven