r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Angela Merkel presenteert prioriteiten Duitse voorzitterschap aan het EP

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020.

De EP-leden hebben over de strategie en de doelstellingen van het Duitse voorzitterschap gedebatteerd met bondskanselier Angela Merkel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen

Onder het motto „Samen aan het herstel van Europa werken" is het Duitse voorzitterschap vastbesloten om de enorme uitdaging veroorzaakt door de pandemie aan te gaan, aldus mevrouw Merkel. Zij belichtte vijf aandachtsgebieden voor Europa om verenigd en sterk uit de huidige crisis te komen: grondrechten, solidariteit en cohesie, klimaatverandering, digitalisering en de rol van Europa in de wereld. "Duitsland is bereid buitengewone solidariteit te tonen", onderstreepte mevrouw Merkel, om een Europa op te bouwen dat groen, innovatief, duurzaam, gedigitaliseerd en concurrerend is. "Europa is in staat om grote dingen te bereiken als we samenwerken en solidair zijn", concludeerde zij.

Bekijk de volledige verklaring van Merkel hier.

"De uitdaging die ons allen te wachten staat, kan niet exceptioneler zijn", zei de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen. "Maar we kunnen sterker uit de crisis komen dankzij Next Generation EU, het nieuwe herstelplan. Duitsland koos voor het woord: samen. Dat is de motor van onze Unie". Zij onderstreepte dat Europa zowel een nieuwe EU-meerjarenbegroting (MFK) nodig heeft als het Next Generation EU-herstelplan. De Commissie zal alles in het werk stellen om een akkoord te bereiken, zei ze.

Manfred Weber (EVP, DE) zei dat de EU van crisis naar crisis struikelt omdat het bang is. "Angst is de vijand van solidariteit, toekomst en vrijheid". De verwachtingen voor het Duitse voorzitterschap zijn hooggespannen, vervolgde hij. "De EU moet nu de moed tonen om solidair te zijn: We hebben nog deze maand een oplossing nodig voor het coronaherstelfonds", benadrukte Weber. "Geen enkele samenleving kan overleven zonder gemeenschapsgevoel. Voor ons is dit gewoon de Europese manier van leven."

Iratxe García Perez (S&D, ES) heeft aangeboden om "zij aan zij" met het Duitse voorzitterschap te werken om de verschillen en verdeeldheid in Europa tussen noord en zuid en tussen oost en west te overbruggen, in het belang van de burgers. "We moeten bewijzen dat het mogelijk is om een rechtvaardiger en duurzamer samenleving te creëren, met aandacht voor het milieu en toekomstige generaties (...), die werknemers beschermt, diversiteit waardeert en migratiestromen op een solidaire manier aanpakt", voegde ze eraan toe.

"De prioriteit moet nu liggen bij de goedkeuring van het coronaherstelplan en het nieuwe meerjarig financieel kader", aldus Dacian Ciolos (Renew Europe, RO). "We hebben Europa gebouwd rondom een project, een visie en sterke waarden", voegde hij eraan toe. "Het is hoog tijd dat we het respect voor de rechtsstaat tot voorwaarde maken om gebruik te kunnen maken van EU-fondsen. De politieke kans is er. Gebruik dit ongekende herstelpakket als hefboom".

Jörg Meuthen (ID, DE) bekritiseerde de kanselier voor haar onwetendheid en ideologie. "U verraadt de Europese gedachte en brengt de toekomst van de komende generaties in gevaar", zei hij, waarbij hij wees op de Europese Green Deal en het herstelfonds. "Uw begrip van solidariteit is absurd", concludeerde hij.

Ska Keller (Groenen/EVA, DE) zei dat dezelfde daadkracht die de EU aan de dag legt in de strijd tege, Covid-19 ook zou moeten gelden voor de klimaatcrisis. "We moeten de coronacrisis overwinnen en de klimaatcrisis vermijden". Het Duitse voorzitterschap kan hier volgens haar een belangrijke bijdrage aan leveren, zoals een ambitieuze klimaatwet die voorziet in een vermindering van CO2-uitstoot met 65 % tegen 2030.

Rafaele Fitto (ECR, IT) zei dat de reactie van de EU op de pandemie tot nu toe "traag, niet erg efficiënt en niet echt solidair" was. Duitsland moet het egoïsme opzij zetten en de oorspronkelijke gedachte van de EU herstellen door de fouten uit het verleden te vermijden. "We moeten de economie nieuw leven inblazen, een aantrekkelijk handelsbeleid voeren en de interne markt nieuw leven inblazen.”

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) herinnerde aan het schadelijke bezuinigingsbeleid dat tijdens de financiële crisis werd gevoerd en deed een beroep op mevrouw Merkel om niet nogmaals de fout in te gaan. Hij riep Duitsland ook op om de protocollen van de Raad openbaar en transparant te maken en een voorstel voor digitale belasting voor grote ondernemingen niet langer te blokkeren.

Kijk en luister naar het antwoord van Angela Merkel aan de fractieleiders.


Terug naar boven