r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Waterstofplan EU goed ontvangen, maar is links nog te 'blauw'

woensdag 8 juli 2020, 15:12
Windmolens
Bron: © European Union, 20??

BRUSSEL (ANP) - Het voorstel van de Europese Commissie om waterstof tot pijler van de energievoorziening in de EU te maken, valt in goede aarde. Milieuorganisaties en linkse Europarlementariërs vinden de plannen, die ook plaats inruimen voor met aardgas geproduceerde waterstof, alleen nog niet groen genoeg.

Dat Europa werk maakt van duurzame waterstof, is voor vriend en vijand goed nieuws. Maar het Europees Milieubureau (EEB) heeft zorgen dat het aandeel van fossiel gas in de energiemix nog steeds 15 procent zal zijn in 2050, het jaar dat de EU klimaatneutraal wil zijn. De organisatie roept de regeringen op in 2035 volledig van het gas af te zijn.

De fractievoorzitter van GroenLinks in het Europees Parlement, Bas Eickhout, vindt ook dat de EU zich moet focussen op groene waterstof, geproduceerd uit duurzame energiebronnen. ΅Daar zal ik bij de uitwerking van deze strategie nauw op toezien". PvdA-collega Mohammed Chahim heeft kritiek op het optimisme van de commissie over 'blauwe' waterstof. "Die kan inderdaad helpen bij het creëren van een markt voor waterstof. Maar we moeten goed oppassen dat we geen markt voor blauwe waterstof creëren die we later niet kunnen bedienen met groene waterstof. Ook is de technologie om CO2 op te vangen veel te duur en staat die nog in de kinderschoenen."

Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) is blij met de strategie en ziet een belangrijke rol voor Nederland bij een 'haalbare en betaalbare energietransitie'. "Door de havens, bestaande gasinfrastructuur en de mogelijkheden voor wind op zee zijn er volop kansen. Waterstof is geen alles oplossend wondermiddel, maar het is een belangrijke stap naar minder CO2-uitstoot voor zware industrie, zoals staal en chemie, en zwaar transport over weg en water", zegt hij.

De VVD-fractie in het EU-parlement verwelkomt de strategie. Caroline Nagtegaal-van Doorn: "Waterstof kan een gamechanger zijn voor bijvoorbeeld de binnenvaart. Daarvoor moet wel een aantal zaken op orde zijn, zoals een snellere certificering van schepen. Ik hoop dat de commissie deze strategie vlot opvolgt met concrete plannen en investeringen."

Terug naar boven