r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement vraagt herziening van de trans-Europese energierichtlijnen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 13 juli 2020.

Link naar de video: Herziening energierichtlijnen

EP-leden willen herziening financieringsrichtlijnen van belangrijke energieprojecten en verbeterde oplossingen voor energieopslag om beter te beantwoorden aan EU-klimaatambities.

Tijdens de plenaire sessie in juli, keurden EP-leden een resolutie goed om de richtlijnen voor de financiering van grensoverschrijdende, trans-Europese energie-infrastructuurprojecten (TEN-E) te herzien om beter aan te sluiten bij het EU-klimaatbeleid.

De resolutie wil dat de TEN-E richtlijnen in lijn zijn met de EU-energie en -klimaatdoelstellingen voor 2030, het lange termijn engagement om koolstof te verminderen en het energie-efficiëntie eerst principe.

EP-leden vroegen meer en betere oplossingen voor de opslag van energie om het gedeelte hernieuwbare energie in de EU te verhogen. Nieuwe technologieën voor batterijen, warmteopslag en groene waterstof zouden een essentiële rol kunnen spelen in het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en om een permanente energievoorraad te verzekeren.

Trans-Europese energie-netwerken (TEN-E)

Trans-Europese energie-netwerken (TEN-E) - willen de energie-infrastructuur van EU-landen verbinden. Het identificeert projecten van gemeenschappelijk belang (PCIs) zodat landen kunnen samenwerken voor de ontwikkeling van beter verbonden energienetwerken, en het financiert bovendien nieuwe energie-infrastructuur.

Het beleid wordt herzien zodat het in overeenstemming is met de klimaatneutrale doelstelling van de Europese Green Deal.

Projecten van gemeenschappelijk belang (PCIs)

  • Belangrijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die energiesystemen van EU-landen verbinden
  • Projecten op deze lijst kunnen vereenvoudigde vergunningen krijgen en kunnen EU-financiering aanvragen via de Connecting Europe-Faciliteit
  • Het doel is betaalbare, veilige en duurzame energie te verzekeren voor iedereen en om de economie koolstofvrij te maken, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs
  • De lijst van PCIs wordt elke twee jaar door de Europese Commissie herzien.

EU-steun voor “energiecorridors” of voor slimme elektriciteits-, gas- en olienetwerken en voor koolstofdioxidenetwerken wil geïsoleerde gebieden meer verbinden en ongestoorde levering van elektriciteit en gas in alle delen van de EU te verzekeren. Het doel is ook om de verbindingen over de grenzen te versterken, om hernieuwbare energie te integreren en lokale opslagcapaciteiten te verbeteren.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200630STO82386


Terug naar boven