r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement steunt herziening van de trans-Europese energierichtlijnen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 5 april 2022.

Nieuwe financieringsrichtlijnen van belangrijke energieprojecten en verbeterde oplossingen voor energieopslag zullen beter beantwoorden aan EU-klimaatambities.

Tijdens de plenaire sessie in april, hebben EP-leden hun steun uitgesproken voor een akkoord met de Raad om de richtlijnen voor de financiering van grensoverschrijdende, trans-Europese energie-infrastructuurprojecten (TEN-E) te herzien om beter aan te sluiten bij het EU-klimaatbeleid en om energietoevoer veilig te stellen.

EU-steun beëindigen voor de infrastructuur voor aardgas en fossiele brandstoffen

De herziening van de regels zal EU-financiering voor aardgasprojecten geleidelijk afbouwen en het vrijgekomen geld gebruiken voor waterstofinfrastructuur en koolstofopvang en -opslag. Ze hebben ook verplichte duurzaamheidscriteria vastgesteld. Alle nieuwe infrastructuurprojecten moeten bijdragen aan de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050, wat EU-steun voor de infrastructuur voor fossiele brandstoffen effectief stopzet.

EP-leden hebben gezorgd voor financiering voor projecten die bestaande aardgasinfrastructuur herbestemmen voor het vervoer of de opslag van waterstof tijdens een overgangsperiode. Ze moedigden ook meer offshore hernieuwbare energieprojecten aan en de integratie ervan in EU-netwerken.

Lees ook: EU-maatregelen om groene en veilige energie te garanderen.

Trans-Europese energie-netwerken (TEN-E)

Trans-Europese energie-netwerken (TEN-E) - willen de energie-infrastructuur van EU-landen verbinden. Het identificeert projecten van gemeenschappelijk belang (PCIs) zodat landen kunnen samenwerken voor de ontwikkeling van beter verbonden energienetwerken, en het financiert bovendien nieuwe energie-infrastructuur.

Het beleid wordt herzien zodat het in overeenstemming is met de klimaatneutrale doelstelling van de Europese Green Deal.

Projecten van gemeenschappelijk belang (PCIs)

  • Belangrijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten die energiesystemen van EU-landen verbinden
  • Projecten op deze lijst kunnen vereenvoudigde vergunningen krijgen en kunnen EU-financiering aanvragen via de Connecting Europe-Faciliteit
  • Het doel is betaalbare, veilige en duurzame energie te verzekeren voor iedereen en om de economie koolstofvrij te maken, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs
  • De lijst van PCIs wordt elke twee jaar door de Europese Commissie herzien.

EU-steun voor “energiecorridors” of voor slimme elektriciteits-, gas- en olienetwerken en voor koolstofdioxidenetwerken wil geïsoleerde gebieden meer verbinden en ongestoorde levering van elektriciteit en gas in alle delen van de EU te verzekeren. Het doel is ook om de verbindingen over de grenzen te versterken, om hernieuwbare energie te integreren en lokale opslagcapaciteiten te verbeteren.

Link naar de video: Herziening energierichtlijnen

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200630STO82386


Terug naar boven