r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe regels om collectieve EU-consumentenvorderingen toe te laten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 25 november 2020.

Link naar de video: Collectieve vordering tot schadevergoeding

Nieuwe regels rond collectieve vordering tot schadevergoeding zal EU-consumenten toelaten om samen binnenlandse en grensoverschrijdende “massaschade”-rechtszaken aan te spannen.

De regels zullen ook bescherming verzekeren in rechtszaken waarbij misbruik wordt gemaakt van het principe dat “de verliezer betaalt”.

Door de geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld neemt het risico toe dat een groter aantal consumenten schade ondervindt door dezelfde onrechtmatige praktijken. Op dit moment is het voor consumenten enkel in enkele EU-lidstaten mogelijk om samen op te komen voor hun rechten, en het is vrijwel onmogelijk voor rechtszaken in meer dan één land tegelijk.

Nieuwe regels rond collectieve vorderingen tot schadevergoeding zouden consumenten in alle lidstaten het recht geven om samen rechtszaken rond massaschade aan te spannen, maar zouden ook voorzorgsmaatregelen voorzien om misbruik van deze procedure te voorkomen.

Eind juni bereikten het Parlement en onderhandelaars van de Raad hierover een overeenkomst die vervolgens door de commissie juridische zaken (JURI) op 7 juli werd gesteund. Het Parlement zal er waarschijnlijk later in het jaar over stemmen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Bevoegde instanties, aangeduid door EU-lidstaten, zullen groepen van consumenten kunnen vertegenwoordigen in collectieve rechtszaken.
  • Collectieve vorderingen zullen in alle EU-lidstaten mogelijk zijn - in elke lidstaat moet er ten minste één mechanisme voor groepsvertegenwoordiging zijn, om organisaties toe te laten burgers te vertegenwoordigen, met het mandaat om sancties en compensatie te eisen voor gedane schade.
  • Er zullen specifieke criteria zijn om in aanmerking te komen: voor grensoverschrijdende vertegenwoordiging worden de criteria opgenomen in de nieuwe regels, terwijl ze voor binnenlandse procedures in de nationale wet worden opgenomen.
  • De verliezende partij zal de kosten van de procedure moeten betalen (“verliezer betaalt-principe”), wat bedrijven tegen ongegronde rechtszaken moet beschermen.
  • Naast de algemene consumentenwet, wordt collectieve vordering toegelaten in zaken rond misdrijven door handelaars met betrekking tot bijvoorbeeld gegevensbescherming, financiële diensten, reizen en toerisme, energie, telecommunicatie, milieu, gezondheidszorg en passagiersrechten van lucht- en treinverkeer.

De Europese Commissie zou de installatie van een Europese Ombudsman moeten overwegen om grensoverschrijdende groepsrechtszaken in Europa te behandelen.

Volgende stappen

Wanneer het voltallige Parlement en de Raad het akkoord officieel hebben goedgekeurd, zullen EU-landen twee jaar de tijd krijgen om de richtlijn om te zetten in een nationale wet, en daarna zes maanden om met de toepassing te beginnen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200630STO82384


Terug naar boven