r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het groene herstel van de EU stimuleren: Commissie investeert 1 miljard euro in innovatieve projecten voor schone technologie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020, 12:00.

De Commissie doet vandaag de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het Innovatiefonds een van de grootste programma's ter wereld voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën, gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem van de EU. Het Innovatiefonds zal baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag, en de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof financieren. Het zal een impuls geven aan het groene herstel door lokale toekomstbestendige banen te creëren, de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het Europese technologische leiderschap wereldwijd te versterken.

De uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans zei hierover: “Deze oproep tot het indienen van voorstellen komt op het juiste moment. De EU zal 1 miljard euro investeren in veelbelovende, marktrijpe projecten zoals schone waterstof of andere koolstofarme oplossingen voor energie-intensieve industrieën zoals staal, cement en chemische stoffen. Wij zullen ook steun verlenen aan energieopslag, netwerkoplossingen en het afvangen en opslaan van koolstof. Deze grootschalige investeringen zullen helpen de economie van de EU weer op gang te brengen en een groen herstel te creëren dat ons naar klimaatneutraliteit in 2050 leidt.”

Voor de periode 2020-2030 zal het Innovatiefonds ongeveer 10 miljard EUR uit de veiling van emissierechten toewijzen in het kader van het emissiehandelssysteem van de EU, bovenop de niet-uitbetaalde inkomsten van de voorganger van het Innovatiefonds, het NER300-programma.

De eerste uitnodiging tot het indienen van voorstellen zal gepaard gaan met een financiering van 1 miljard EUR voor grootschalige projecten voor schone technologieën om deze te helpen de risico's te ondervangen die verbonden zijn aan commercialisering en grootschalige demonstratie. Deze steun zal nieuwe technologieën helpen de markt te bereiken. Voor veelbelovende projecten die nog niet marktrijp zijn, wordt een afzonderlijke begroting van 8 miljoen EUR gereserveerd voor bijstand bij de ontwikkeling van projecten.

De uitnodiging staat open voor projecten in de in aanmerking komende sectoren uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De middelen kunnen worden gebruikt in samenwerking met andere publieke financieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere EU-financieringsprogramma's. De projecten zullen worden beoordeeld op hun potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te vermijden, innovatiepotentieel, financiële en technische maturiteit en de het potentieel voor schaalvergroting en kostenefficiëntie. De uiterste datum voor de indiening van de voorstellen is 29 oktober 2020. Projecten kunnen worden voorgedragen via het financierings- en aanbestedingsportaal van de EU, waar nadere bijzonderheden over de algemene procedure beschikbaar zijn.

Achtergrond

Het Innovatiefonds heeft tot doel ondernemingen en overheden de juiste financiële prikkels te geven om nu te investeren in de volgende generatie van koolstofarme technologieën en om EU-ondernemingen een pioniersvoordeel te verlenen om wereldleiders op het vlak van technologie te worden.

Het Innovatiefonds wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor netwerken en innovatie (INEA), terwijl de Europese Investeringsbank projectontwikkelingsbijstand verstrekt aan veelbelovende projecten die niet volledig kunnen worden toegepast.

Meer informatie:


Terug naar boven