r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Hoge verwachtingen van Duitsland als EU-voorzitter

woensdag 1 juli 2020, 3:30
Duitse en Europese vlag
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Duitsland is vanaf woensdag een half jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De regering van bondskanselier Angela Merkel heeft als belangrijkste doelstelling Europa versterkt uit de coronacrisis te loodsen. Als motto heeft Berlijn ‘Samen voor Europa’s herstel’ gekozen.

De grootste lidstaat beheert tot eind december de vergaderagenda en zit de ministerraden voor. De ambities zijn hoog en de verwachtingen hooggespannen. Merkel heeft een vlot akkoord over de EU-meerjarenbegroting en het voorgestelde herstelfonds van 750 miljard euro voor zwaar door de coronacrisis getroffen landen en regio’s als topprioriteit bestempeld.

De 27 regeringsleiders houden hierover medio juli een top in Brussel, maar voor overeenstemming zijn nog talloze gesprekken nodig. "De pandemie heeft blootgelegd hoe fragiel het Europese project is", zei Merkel onlangs. "Nog nooit waren solidariteit en samenhang in Europa zo belangrijk als vandaag."

Vanwege de coronacrisis waren fysieke bijeenkomsten in Brussel maandenlang niet mogelijk, waardoor onder het Kroatische voorzitterschap veel dossiers stil kwamen te liggen. Duitsland wil de vaart er weer inbrengen en heeft het aantal medewerkers in Brussel fors opgeschroefd. Op beleidsterreinen als klimaat, migratie en asiel, digitalisering, duurzaamheid en defensie ligt nog veel werk te wachten. Tegelijkertijd moeten de intensieve onderhandelingen met de Britten over de toekomstige relatie tot een goed einde worden gebracht.

Duitsland wil ook dat de EU eensgezinder en krachtiger optreedt op het wereldtoneel. Zeker nu de VS onder president Trump een minder betrouwbare partner zijn, maar ook om weerwoord te bieden aan China, Rusland en Turkije. Een geplande EU-top in september met Chinese leiders in Leipzig is evenwel uitgesteld.

Terug naar boven