r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat over de 'Staat van de Unie': 9 moties ingediend

dinsdag 30 juni 2020, 15:12
gewijzigd
Tweede Kamer in vergadering

DEN HAAG (PDC) - Gisteren hebben Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs met minister-president Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken gedebatteerd over de Staat en de Toekomst van de Europese Unie.

Het ging met name om de Conferentie over de Toekomst van Europa die dit najaar zal plaatsvinden, het MFK en het daaraan gekoppelde EU-herstelfonds, brexit, de Green Deal en problemen met de rechtsstaat in diverse EU-lidstaten.

Tweede Kamerleden dienden tijdens dit debat in totaal negen moties in. Zo diende Kamerlid Ploumen (PvdA) een motie in over een transitieplan als voorwaarde voor steun uit het EU-herstelfonds. Daarin verzoekt zij de regering zich in EU-verband in te zetten voor een verplichting voor bedrijven om een transitieplan op te stellen als voorwaarde voor steun uit het herstelfonds.

Ook Kamerleden Van Ojik (GroenLinks) en Jetten (D66) dienden een motie in over het herstelfonds. Zij verzoeken de regering zich in EU-verband ervoor in te spannen dat lidstaten die geld willen ontvangen uit het herstelfonds moeten kunnen aantonen hoe zij gevolg zullen geven aan de aanbevelingen die worden opgenomen in het Europese jaarverslag over de rechtsstaat. Daarbij gaat het hen specifiek om lidstaten waar schendingen van de rechtsstaat plaatsvinden, maar Van Ojik en Jetten noemden geen specifieke lidstaten.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er donderdag 2 juli over de ingediende moties gestemd.

In dit jaarlijks terugkerende debat hebben de Europarlementariërs minder rechten dan Kamerleden. Europarlementariërs mogen de leden van de Tweede Kamer, het kabinet en elkaar niet interrumperen. Ook kunnen zij geen moties indienen. De Tweede Kamerleden mogen de Nederlandse Europarlementariërs informatieve vragen stellen.

Bron: Parlementaire Monitor

Delen

Terug naar boven