r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Venezuela: 11 functionarissen toegevoegd aan de sanctielijst

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 29 juni 2020, 8:00.

De Raad heeft vandaag 11 leidende Venezolaanse functionarissen toegevoegd aan de lijst van personen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen vanwege hun rol bij handelingen en besluiten die de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnen.

De toegevoegde personen zijn met name verantwoordelijk voor het belemmeren van het democratisch functioneren van de Nationale Vergadering - zo werd verscheidene parlementsleden, onder wie voorzitter Juan Guaidó, hun immuniteit ontnomen. Ook zijn ze onder meer verantwoordelijk voor het instellen van politiek gemotiveerde vervolgingen, voor het beletten van een politieke en democratische oplossing van de crisis in Venezuela, en voor ernstige schendingen van de mensenrechten en beperkingen van fundamentele vrijheden zoals de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Het besluit van vandaag brengt het totale aantal personen die aan sancties, waaronder een reisverbod en een bevriezing van tegoeden, zijn onderworpen, op 36. Deze maatregelen zijn gericht tegen specifieke personen en hebben geen gevolgen voor de bevolking in het algemeen. De EU zal blijven werken aan een vreedzame democratische oplossing in Venezuela door middel van inclusieve en geloofwaardige parlementsverkiezingen.

Het besluit van de Raad volgt op 4 verklaringen van de hoge vertegenwoordiger namens de EU, op 21 december 2019, 9 januari, 4 juni en 16 juni 2020.

De beperkende maatregelen van de EU in verband met Venezuela werden ingevoerd in november 2017. Ze omvatten een embargo op wapens en uitrusting voor binnenlandse repressie, naast een reisverbod en een bevriezing van tegoeden voor de personen op de lijst. De maatregelen zijn flexibel en omkeerbaar en zo geformuleerd dat ze de Venezolaanse bevolking niet treffen.


Terug naar boven