r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Partnerschapsconferentie voor Sudan: EU mobiliseert meer steun voor de transitie van Sudan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020.

Sudan, de Europese Unie, Duitsland en de Verenigde Naties een virtuele organiseerden vandaag samen een virtuele partnerschapsconferentie voor Sudan op hoog niveau.

Het gezamenlijke communiqué dat werd goedgekeurd door de deelnemers, bevestigde de steun van de internationale gemeenschap voor de democratische en economische transitie in Sudan onder leiding van de door burgers geleide overgangsregering.

Naast de sterke politieke steun voor de lopende transitie beloofden de partners in totaal 1,8 miljard USD (1,6 miljard EUR) waarvan Team-Europa - dat de EU-instellingen en de EU-lidstaten omvat - 867 miljoen USD (770 miljoen EUR) zal verstrekken voor ontwikkeling en humanitaire hulp. Van dit bedrag draagt de Europese Commissie 312,25 miljoen EUR bij voor ontwikkelingssteun voor de middellange en lange termijn, humanitaire noodhulp en ondersteuning van stabiliteit en vrede. Deze bijdrage komt op een kritiek moment, aangezien de coronapandemie de moeilijke sociaal-economische situatie in het land verder verergert.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter: “Er wordt geschiedenis geschreven in Sudan. De ondersteuning van de transitie hier en nu is niet alleen een uiting van solidariteit, maar ook een waardevolle investering: voor Sudan, voor stabiliteit en ontwikkeling in de regio en om een voorbeeld te stellen voor de wereld. Voor een duurzame transitie moeten mensen concrete en snelle resultaten zien, vandaar dat wij ons vandaag mobiliseren. De boodschap die we aan de Sudanese bevolking willen geven, is duidelijk: we zullen u niet teleurstellen.

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen: “Deze conferentie markeert het begin van een hernieuwd partnerschap tussen Sudan en de internationale gemeenschap. De toezeggingen van de EU van vandaag zullen bijdragen tot de economische emancipatie van vrouwen en jongeren, tot de sociale en economische ontwikkeling en de ambitieuze hervormingen van de door burgers geleide overgangsregering, alsook tot de stabiliteit en de vrede. 93 miljoen EUR zal worden toegewezen aan het programma ter ondersteuning van Sudanese gezinnen, dat Sudan in staat zal stellen ingrijpende economische hervormingen door te voeren en de grondslag te leggen voor een stelsel voor sociale bescherming. Sudan is een prioritaire partner voor de EU voor 2021 en daarna.

Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheersing: “De steun van vandaag zal kwetsbare Sudanezen helpen om niet verder onder de armoedegrens te zakken. We intensiveren onze humanitaire bijstand in Sudan, aangezien het land en zijn bevolking een fragiele transitie doormaken en geconfronteerd worden met grote uitdagingen, die worden verergerd door de sprinkhanenplaag en de wereldwijde coronapandemie. De EU blijft solidair met de meest kwetsbaren in Sudan en onze steun aan deze landen is in deze ongekende tijden van cruciaal belang.”

EU-steun voor Sudan, voor economische hervormingen, sociale bescherming en humanitaire noodhulp

De vandaag door de Europese Commissie toegezegde financiering omvat:

  • 251,75 miljoen EUR aan ontwikkelingsfinanciering. Dit omvat 93 miljoen EUR voor de opstart van het gezinsondersteuningsprogramma van Sudan, dat door de Wereldbank zal worden beheerd. Het programma verstrekt sociale bijstand en geld aan kwetsbare huishoudens en draagt bij tot de ontwikkeling van een doeltreffend en breed overheidsstelsel van sociale bescherming, waarbij de onmiddellijke economische gevolgen van de coronapandemie voor de meest kwetsbaren worden aangepakt. Het omvat ook 65 miljoen EUR voor de financiering van vier nieuwe programma's voor de verbetering van het beheer van de overheidsfinanciën, de economische emancipatie van vrouwen en jongeren, de mensenrechten en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld. 93,75 miljoen EUR zal de politieke transitie en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen verder ondersteunen.
  • 60,5 miljoen EUR aan humanitaire financiering voor de kritieke behoeften van de meest kwetsbare mensen. De EU heeft in 2020 al 31,5 miljoen EUR aan humanitaire hulp voor Sudan aangekondigd. De Europese Commissie mobiliseert 29 miljoen EUR extra aan humanitaire financiering voor verdere voedselhulp, met name in de context van de woestijnsprinkhanenplaag in de regio, om te zorgen voor betere toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare personen, met inbegrip van coronapatiënten, en om te reageren op nieuwe noodsituaties. 20 miljoen EUR van dit pakket moet door de begrotingsautoriteit worden goedgekeurd.

Ongeveer 50 belanghebbenden, waaronder internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, hebben aan de conferentie deelgenomen. De Wereldbank zal voordat de betalingsachterstanden zijn weggewerkt een extra subsidie van 400 miljoen USD (355 miljoen EUR) verstrekken.

De conferentie werd geopend door een paneldiscussie tussen Abdalla Hamdok, premier van de Republiek Sudan, Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Heiko Maas, minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland en António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Tijdens dit debat werd de balans opgemaakt van de politieke transitie in Sudan tot dusver en werden de komende uitdagingen geïnventariseerd. De financiële toezeggingen van de EU werden gedaan door commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen en commissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič.

Achtergrondinformatie

Sinds 2016 ondersteunt de EU de Sudanese bevolking en het hoge aantal vluchtelingen dat het land opneemt, met 242 miljoen EUR aan ontwikkelingshulp, hoofdzakelijk uit het EU-noodtrustfonds voor Afrika. Deze middelen zijn onder meer gebruikt om de vrede te bevorderen, de economische emancipatie van vrouwen en jongeren te ondersteunen en te zorgen voor inclusieve en duurzame groei voor iedereen. Sinds de door burgers geleide regering begin september 2019 is aangetreden, heeft de EU 88 miljoen EUR aan ontwikkelingshulp verstrekt om politieke en economische hervormingen te ondersteunen en bij te dragen tot stabiliteit en vrede in Sudan.

Sinds 2011 is, met inbegrip van het vandaag toegezegde bedrag, voor ongeveer 580 miljoen EUR aan humanitaire steun verleend aan Sudan. In het kader van de coronapandemie werden twee humanitaire luchtbruggen van de EU naar Sudan georganiseerd, om humanitaire hulpgoederen en personeel te brengen naar mensen in nood op een moment dat transportbeperkingen een extra uitdaging vormen. Dit is de grootste operatie van de humanitaire luchtbrug van de EU tot nu toe in termen van het totale aantal humanitaire hulpverleners en vracht samen.

Meer informatie

Gezamenlijk persbericht van de organisatoren (Duitsland, de EU, de VN en Sudan)

Gezamenlijk communiqué

Factsheet EU-Sudan

Factsheet over het Noodtrustfonds voor Afrika (EUTF) in Sudan

Factsheet over humanitaire hulp in Sudan


Terug naar boven