r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij de beperkende maatregelen tegen Syrië

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020.

Op 28 mei 2020 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2020/719<>[1] tot wijziging van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad aangenomen.

Het besluit van de Raad omvat een verlenging van de bestaande beperkende maatregelen met nog eens 12 maanden, tot en met 1 juni 2021, en een wijziging van de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn als vermeld in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Servië, Montenegro en Albanië[2], en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

<>[1] Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 29.5.2020 (PB L 168, blz. 66).

<>[2] De Republiek Noord-Macedonië, Servië, Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven