r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het College voor de Rechten van de Mens is de toezichthouder op het terrein van mensenrechten in Nederland.

Het College beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Het College doet binnen dit kader onafhankelijk onderzoek, het adviseert over wet- en regelgeving en het geeft van voorlichting op het terrein van mensenrechten. Tevens rapporteert het College jaarlijks over de mensenrechtensituatie in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Terug naar boven