r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 27 juli 2020.

Europese Raad 17-21 juli 2020

Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

De Europese regeringsleiders hebben een akkoord bereikt over het herstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting. Vanaf 17 juli werd er dagenlang vergaderd om tot een akkoord te komen. Op 21 juli werd uiteindelijk een akkoord bereikt. Het herstelfonds om de economische klap van de coronacrisis op te vangen bestaat uit 750 miljard euro, dat wordt geleend op de financiële markten door de Europese Commissie. van die 750 miljard kunnen lidstaten 360 miljard lenen en is het andere deel van 390 miljard beschikbaar voor subsidies.

Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden wilden vooraf dat het herstelfonds enkel uit leningen zou bestaan. Uiteindelijk hebben deze landen toch ingestemd met het beschikbaar maken van een deel van dit fonds voor subsidies.

Besprekingen over het herstelfonds gingen hand in hand met de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting (MFK) van de Europese Unie voor 2021-2027, waar een bedrag van ruim 1.074 miljard euro mee is gemoeid. Dit bedrag is iets lager dan de 1.100 miljard die de Europese Commissie in eerste instantie had voorgesteld. In deze begroting is er meer geld beschikbaar voor verduurzaming van economieën.

Het Europees Parlement heeft het begrotingsakkoord van de Raad tijdens het plenaire debat op 23 juli met een grote meerderheid afgewezen. Een meerderheid van de fracties vindt dat er meer geld moet gaan naar gezondheid, wetenschap, klimaat en de jeugd. Daarnaast wil het Europees Parlement ook harde garanties dat er geen subsidies gaan naar lidstaten die de rechtsstaat niet handhaven en wil het Parlement bindende afspraken over nieuwe eigen middelen voor de EU.

1.

Meer informatie

Terug naar boven