r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digital Finance: Commissie organiseert pan-Europese slotconferentie na hele reeks bewustmakingsmomenten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020, 12:00.

De Europese Commissie organiseert vandaag in Brussel de slotconferentie van 2020 Digital Finance Outreach (DFO). Deze conferentie sluit de rij af van 19 nationale evenementen die in de periode februari - juni 2020 in samenwerking met de lidstaten plaatsvond. Hieraan namen meer dan tweeduizend personen deel uit de wereld van Fintech en digitale innovatie in de financiële sector.

Deze evenementen zijn een gelegenheid om standpunten van cruciale stakeholders op het gebied van Digital Finance uit de hele EU te verzamelen. Zij helpen om de lopende en toekomstige werkzaamheden van de Commissie rond Digital Finance onder de aandacht te brengen.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen, verklaarde in zijn keynote openingstoespraak: “Om een stap voor te blijven en op wereldvlak te kunnen concurreren, moet Europa optimaal gebruikmaken van de digitale mogelijkheden. De toekomst van de financiën is digitaal. Wij hebben veel standpunten en ideeën verzameld over hoe we het innovatieve potentieel van Digital Finance het best kunnen benutten. Digital Finance omarmen en integreren zal bijdragen tot het scheppen van banen en economische groei voor Europa terwijl onze landen zich herstellen van de coronavirus-pandemie. Tegelijkertijd moeten we de risico's op passende wijze blijven reguleren en controleren. Sterke regelgeving en strenge controle zijn van essentieel belang voor het behoud van het vertrouwen in de financiën, zowel voor de traditionele als voor de nieuwe actoren. ”

Parallel hiermee organiseerde de Europese Commissie — samen met de lidstaten — in april 2020 ook een pan-Europese Hackathon. Die moest innovatoren, partners en kopers vanuit heel Europa samenbrengen in een zoektocht naar innovatieve oplossingen, ook op het gebied van Digital Finance, voor uitdagingen in verband met het coronavirus.

Meer informatie

Vandaag gaat de discussie in de panels over: 1) stimuleren van een financiële sector die sterker datagedreven is; 2) zorgen voor een technologieneutraal en innovatievriendelijk reguleringsraamwerk; en 3) een digitale eengemaakte markt voor financiële markten. Onder de deelnemers zijn EU-beleidsmakers, stakeholders uit de wereld van Digital Finance, nationale rapporteurs van de belangrijkste DFO-evenementen, leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de EU en van de lidstaten, en journalisten.

Doel van dit slotevenement is vooral het opmaken van een stand van zaken en het gesprek aangaan over de belangrijkste bevindingen van de diverse nationale evenementen. Hiermee kan dan de weg worden bereid voor de nieuwe Digital Finance-strategie die in het derde kwartaal van dit jaar zal worden aangekondigd.

De digitalisering transformeert het Europese financiële bestel en de financiële dienstverlening aan Europese bedrijven en burgers. Een breed gedeeld inzicht is dat, om mondiaal te kunnen concurreren, Europa technologische innovatie moet omarmen, óók in de financiële sector. Of zoals voorzitter Von der Leyen in haar politieke richtsnoeren voor de nieuwe Commissie verklaarde: “Het is van cruciaal belang dat Europa alle kansen aangrijpt die het digitale tijdperk biedt en zijn industriële activiteit en innovatievermogen verder versterkt — binnen veilige en ethische grenzen.”


Terug naar boven