r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP veroordeelt alle vormen van racisme, haat en geweld en roept op tot actie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 19 juni 2020.

Er is geen plaats voor racisme en discriminatie in onze samenleving, stelt het Europarlement. De leden vragen de EU om een krachtig standpunt in te nemen tegen racisme, geweld en onrecht.

Vrijdag werd er met 493 stemmen voor, 104 stemmen tegen en 67 onthoudingen een resolutie aangenomen waarin het Parlement “de verschrikkelijke dood van George Floyd in de VS sterk veroordeelt” en ook soortgelijke moorden elders op de wereld. De Europarlementariërs roepen de Amerikaanse autoriteiten op te handelen tegen het structurele racisme en ongelijkheid. De leden bekritiseren het hardhandig optreden van de politie tegen vreedzame demonstranten en journalisten. Daarnaast spreken zij hun onvrede uit over het dreigement van president Trump om het leger in te zetten en zijn “opruiende retoriek”.

Het Parlement steunt de recente wereldwijde massale demonstraties tegen racisme en discriminatie en veroordeelt elke vorm van superioriteitsgevoel van blanke mensen. De leden veroordelen de gevallen van plundering, brandstichting, vandalisme en vernieling van openbare en particuliere eigendommen die door een aantal gewelddadige demonstranten zijn veroorzaakt en eisen tevens dat “het onevenredig gebruik van geweld en racistische neigingen bij de politie” publiekelijk aan de kaak wordt gesteld wanneer dit voorkomt.

Het gebruik van geweld door de politie moet altijd “rechtmatig, proportioneel, noodzakelijk en een laatste redmiddel zijn”. De Europarlementariërs benadrukken dat “excessief geweld tegen menigtes niet proportioneel is”. Het Europees Parlement onderstreept dat gevallen van politiegeweld en mishandeling niet onbestraft kunnen blijven en dat burgers het recht hebben om scenes met politiegeweld op te nemen om als bewijs te gebruiken.

Einde aan etnisch profilering, verbeter diversiteit bij de politie

De resolutie roept de EU en de lidstaten op tot het beëindigen van etnisch profileren in de rechtshandhaving, terrorismebestrijding en immigratiecontroles. Nieuwe technologieën op dit gebied mogen niet discriminerend werken richting minderheden.

De politie moet “een voorbeeldrol hebben op het gebied van anti-discriminatie en anti-racisme” en moet de trainingen op dit vlak verbeteren, stellen de parlementariërs, die tevens oproepen tot meer diversiteit binnen bij de politie.

Europese misdaden tegen de menselijkheid begaan in het verleden tegen donkere mensen

Volgens het Europees Parlement moeten de EU-instellingen en de lidstaten historisch onrecht en misdaden tegen de menselijkheid begaan tegen de mensen van kleur en Roma officieel erkennen.

Het bestrijden van discriminatie op alle vlakken moet een EU-prioriteit zijn. De leden sporen de Raad aan om “onmiddellijk de onderhandelingen over de horizontale richtlijn over non-discriminatie af te ronden”. De lidstaten blokkeren dit voorstel van de Commissie al sinds 2008.

Het Parlement verzoekt de lidstaten racistische en afrofobische tradities, zoals blackface, te veroordelen en onderstreept daarnaast dat racistische en xenofobe uitlatingen niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen. De leden van het Europees Parlement betreuren het dat extremistische en xenofobe politieke krachten wereldwijd steeds vaker hun toevlucht nemen tot "verdraaiing van historische, statistische en wetenschappelijke feiten en gebruik maken van symboliek en retoriek die aspecten van totalitaire propaganda, waaronder racisme, antisemitisme en haat jegens minderheden, weerspiegelen.”


Terug naar boven