r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariërs pleiten voor een snel en volledig herstel van vrij verkeer

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op zaterdag 20 juni 2020, 8:00.

Een snelle terugkeer naar een volledig functionerend Schengengebied is nodig om het vrije verkeer te garanderen en te zorgen voor het economische herstel in de EU, zegt het Parlement

De Europarlementariërs maken zich zorgen over de resterende grenscontroles in het Schengengebied en de gevolgen daarvan voor burgers en bedrijven. Dat staat in een resolutie die vrijdag door het Europees Parlement is aangenomen. 520 leden stemden voor de resolutie, 86 tegen en 59 leden onthielden zich.

De leden benadrukken dat het van groot belang is om het Schengengebied op een snelle en gecoördineerde manier te heropenen Het Schengengebied is namelijk cruciaal om het vrije verkeer, een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Europese integratie, te waarborgen en om te zorgen voor het economisch herstel van de EU na de pandemie. De Europarlementariërs wijzen elke ongecoördineerde, bilaterale actie van individuele lidstaten af en benadrukken het principe van non-discriminatie bij het heropenen van de grenzen.

De Europarlementariërs willen ook dringend een discussie over een Herstelplan voor Schengen om te voorkomen dat tijdelijke controles aan de binnengrenzen semipermanent worden. Het Herstelplan moet ook noodplannen bevatten die in werking kunnen treden in het potentiële geval van een tweede corona-uitbraak.

Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), rapporteur en voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, zegt: “Het is goed nieuws dat de beperkingen aan de binnengrenzen worden opgeheven, maar de manier waarop laat te wensen over. Zonder de terugkeer naar een volledig werkzame Schengenzone missen we een essentiële stap naar ons herstel. Een volledige terugkeer naar vrij verkeer, zonder discriminatie, in wederzijds vertrouwen en solidariteit, is van het grootste belang voor de EU.”

De toekomst van Schengen: nieuw bestuur en uitbreiding

De Europarlementariërs benadrukken dat er op middellange termijn moet worden nagedacht hoe het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten kan worden versterkt. Ook vinden de leden dat een echt Europees bestuur van het Schengengebied moet worden gegarandeerd. Met het oog op nieuwe uitdagingen roepen zij de Commissie op om met een voorstel te komen om het Schengengebied te hervormen.

De leden roepen ook de Raad en de lidstaten op om zich sterker in te zetten voor de integratie van het Schengengebied. Ook vragen de leden om de noodzakelijke stappen te nemen om Bulgarije, Roemenië en Kroatië toe te laten tot het Schengengebied.

Achtergrond

Om de Covid-19-pandemie in te dammen, voerden EU-landen interne grenscontroles in. De lidstaten zijn nu begonnen met het opheffen van deze controles en de bijbehorende reisbeperkingen. De Europese Commissie heeft de Schengenlanden aanbevolen om de controles aan de binnengrenzen uiterlijk op 15 juni 2020 op te heffen. De Commissie heeft op haar beurt het onlineplatform Re-open EU opgezet, waar reizigers actuele informatie kunnen vinden.

Het Schengengebied omvat alle EU-lidstaten, behalve Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Ierland en Roemenië. Daarnaast zijn de niet-EU-landen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein toegetreden tot het Schengengebied. Europa vierde deze week het 35-jarig bestaan van het Schengenakkoord. Met de ondertekening van dit akkoord op 14 juni 1985 in Schengen (Luxemburg) werden de controles aan de binnengrenzen afgeschaft.


Terug naar boven