r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer (ANIT)

Deze enquêtecommissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar mogelijke misstanden bij het vervoer van dieren binnen de Europese Unie.

Deze commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Het Europees Parlement kan besluiten die termijn te verlengen. De commissie telt 30 leden.

De commissie richt zich in het bijzonder op de ruwweg 200 meldingen waarbij de lidstaten en de Europese Commissie zouden hebben gefaald verordening 1/2005/EG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten. Deze meldingen gaan onder anderen over:

 • 1. 
  een gebrek aan ruimte voor dieren, te weinig voedsel en water voor dieren, transporten die langer duurde dan is toegestaan en te hoge temperaturen tijdens transporten
 • 2. 
  dieren die niet zouden worden mogen vervoerd die toch vervoerd werden
 • 3. 
  omstandigheden bij het laden en lossen van dieren
 • 4. 
  het tekort schieten van nationale autoriteiten bij de toezicht op dierentransporten
 • 5. 
  het tekort schieten van nationale autoriteiten om maatregelen te nemen oponthoud bij transporten in verband met procedures zo veel mogelijk te beperken
 • 6. 
  het tekort schieten van de Commissie wat betreft het maken van en toezien op afspraken inzake diertransporten met derde landen. Hierbij wil de onderzoekscommissie ook kijken naar hoe dierenwelzijn geborgd moet worden in het nieuwe handelsbeleid van de Unie
 • 7. 
  het tekort schieten van de Commissie bij het handhaven van de Europese regels in gevallen dat er sprake was van een overtreding

Inhoud

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL
    Mohammed Chahim (PvdA)S&D

Terug naar boven