r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke commissie artificiële intelligentie (AIDA)

Deze onderzoekscommissie van het Europees Parlement moet een lange termijnvisie ontwikkelen op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in de Europese Unie.

De commissie telt 33 leden en is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Het Europees Parlement kan besluiten om die termijn te verlengen.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De commissie richt zich in het bijzonder op het analyseren van de toekomstige impact van artificiële intelligentie (AI). Dit betreft beleidsterreinen als werkgelegenheid, financiële technologie, gezondheidszorg, vervoer, landbouw, defensie, industrie, energie en e-overheid. De centrale vraag is dan ook hoe AI kan bijdragen aan economische groei.

Om deze vragen goed te beantwoorden wordt het gebruik van AI in andere landen bestudeerd. De uitkomsten van onderzoeken en overleggen worden gebruikt om te evalueren hoe doelstellingen binnen een EU raamwerk vastgesteld moeten worden en wat er nodig is om die doelstellingen te bereiken.

De basis van dat laatste zijn een aantal mededelingen van de Europese Commissie over de digitale toekomst, een Europese datastrategie, het internet der dingen en over AI. Aanbevelingen en beleidsvoorstellen worden voorgelegd aan de vaste parlementaire commissies die met dit onderwerp te maken hebben.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven