r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke commissie artificiële intelligentie (AIDA)

Deze onderzoekscommissie van het Europees Parlement moet een lange termijnvisie ontwikkelen op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in de Europese Unie.

Deze commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Het Europees Parlement kan besluiten die termijn te verlengen. De commissie telt 33 leden. Omdat er soms gevoelige informatie zal worden gedeeld zal een deel van de hoorzittingen en verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt.

De commissie richt zich in het bijzonder op:

  • 1. 
    het analyseren van de toekomstige impact van artificiële intelligentie (AI) op het gebied van vaardigheden, werkgelegenheid, financiële technologie, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, toerisme, landbouw, milieu, defensie, industrie, energie en e-overheid en hoe AI kan bijdragen aan economische groei
  • 2. 
    het bestuderen van hoe andere landen omgaan met AI
  • 3. 
    evalueren hoe doelstellingen op het gebied van AI in de EU vast te stellen en wat er nodig is om die doelen te bereiken. De basis van dat laatste zijn een aantal mededelingen van de Europese Commissie over de digitale toekomst, een Europese datastrategie, het internet der dingen en over AI

Aanbevelingen en beleidsvoorstellen worden voorgelegd aan de vaste parlementaire commissies die met dit onderwerp te maken hebben.

 

Inhoud

1.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Kim van Sparrentak (GL)Groenen/EVA

Plaatsvervanger(s)

    Sophie in 't Veld (D66)RENEW
    Liesje Schreinemacher (VVD)RENEW

2.

Meer informatie

3.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Kim van Sparrentak (GL)Groenen/EVA

Plaatsvervanger(s)

    Sophie in 't Veld (D66)RENEW
    Liesje Schreinemacher (VVD)RENEW

Terug naar boven