r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke commissie over buitenlandse inmenging (INGE)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement gaat onderzoek doen naar alle manieren waarop landen en organisaties van buiten de Unie democratische processen in de EU proberen te beïnvloeden. Veel aandacht gaat uit naar hoe dit digitaal is georganiseerd - van cyberaanvallen tot ingehuurde 'trollen' die desinformatie verspreiden.

Deze commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Het Europees Parlement kan besluiten die termijn te verlengen. De commissie telt 33 leden. Omdat er soms gevoelige informatie zal worden gedeeld zal een deel van de hoorzittingen en verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt.

De commissie richt zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  onderzoek doen naar de manieren hoe de regels met betrekking tot het financieren van verkiezingscampagnes en politieke partijen worden omzeild met geld uit derde landen, en of die regels in de lidstaten streng genoeg zijn
 • 2. 
  het voorstellen van maatregelen voor het inzichtelijk maken van hoe berichten met politieke inhoud op sociale media worden geplaatst en verspreid (de algoritmes van dergelijke platforms) en het tegengaan van trollen, nepaccounts en haatzaaierij
 • 3. 
  voorstellen doen om op EU-niveau cyber- en hybride dreigingen aan te pakken, waarbij wordt gekeken naar zowel de overheid (inclusief de EU zelf), het leger, de politiek als de journalistiek
 • 4. 
  onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de EU afhankelijk is van buitenlandse partijen in het aanbieden en onderhouden van de kritieke (internet-)infrastructuur met betrekking tot het faciliteren van democratische processen
 • 5. 
  maatregelen voor het actief bestrijden van strategische informatie- en communicatiecampagnes van kwaadwillige derde landen en in het bijzonder hoe ze daarin gebruik maken van organisaties binnen de EU

De commissie richt zich niet alleen op de rol die overheden spelen, en wat overheden kunnen doen, maar richt zich ook nadrukkelijk tot bedrijven die op dit terrein actief zijn.

 

Inhoud

1.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Jeroen Lenaers (CDA)EVP
    Rob Roos (JA21)ECR
    Bart Groothuis (VVD)RENEW

2.

Meer informatie

3.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Jeroen Lenaers (CDA)EVP
    Rob Roos (JA21)ECR
    Bart Groothuis (VVD)RENEW

Terug naar boven