r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke commissie over kankerbestrijding (BECA)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement is erop gericht om de acties en beleid van de EU op het gebied van kankerbestrijding te evalueren en adviezen op te stellen over waar verbeteringen mogelijk zijn.

Het omzetten van adviezen naar concrete besluiten en beleidsvoorstellen zal worden gedaan door de vaste parlementaire commissies die hier een rol in kunnen spelen.

Deze commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Het Europees Parlement kan besluiten die termijn te verlengen.

De commissie richt zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  onderzoek naar acties in alle fasen van de ziekten en hoe deze zich verhouden tot het Horizon onderzoeksprogramma. Er wordt ook gekeken naar de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten
 • 2. 
  prioriteiten en beleid opstellen dat zich op patiënten richt
 • 3. 
  op basis van wetenschappelijke kennis kijken naar concrete acties om risico's te verminderen op aanpalend beleid (zaken als preventie en verboden van roken, voeding, luchtverontreiniging, etc.)
 • 4. 
  het ondersteunen van programma's en acties m.b.t. tot onderzoek naar zeldzame vormen van kanker waar op het niveau van de lidstaten de middelen daartoe ontbreken
 • 5. 
  het makkelijker maken van behandelingen kunnen uitvoeren of voortzetten over in andere lidstaten, mede door het opstellen van normen voor de registratie van kankerpatiënten
 • 6. 
  onderzoeken waar wetgeving kan worden aangepast om zo het onderzoek naar en testen van medicijnen beter te faciliteren, en ervoor te zorgen dat medicijnen betaalbaar blijven

Het opvolgen van bijvoorbeeld concrete besluiten en beleidsvoorstellen zal worden gedaan door de vaste parlementaire commissies.

Inhoud

1.

Meer informatie

Beleid volksgezondheid

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

Terug naar boven