r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 juni 2020.

Voornaamste resultaten

De EU-ministers hebben een oriënterend debat gehouden over de rol van het cohesiebeleid bij het economisch herstel na de COVID-19-pandemie.

De ministers wisselden van gedachten over de beste manier om een evenwicht te vinden tussen

onmiddellijke crisismaatregelen en cohesie­doelstellingen op lange termijn

flexibiliteit op nationaal niveau en gerichte steun voor de minst ontwikkelde regio's en de hardst getroffen sectoren

Marko Pavić, Kroatisch minister van Regionale Ontwikkeling en EU-fondsen

Door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie staat het cohesiebeleid in het middelpunt van de herstel­maatregelen. Het is het EU-beleid bij uitstek om de toenemende ongelijkheid te voorkomen. De uitbraak van het coronavirus kan leiden tot grotere regionale verschillen die, als ze niet dringend worden aangepakt, de werking van de interne markt kunnen ondermijnen. Het cohesiebeleid is grotendeels bedoeld om extra steun te verlenen aan alle lidstaten en regio's, met name die waarvan de economie bijzonder hard door de pandemie is getroffen en die het minst in staat zijn om zich te herstellen.

Marko Pavić, Kroatisch minister van Regionale Ontwikkeling en EU-fondsen

Tijdens de bespreking benadrukten de ministers het belang van meer steun voor de zorgsector en de noodzaak om het economisch potentieel van de sectoren die het zwaarst zijn getroffen, zoals toerisme en cultuur, ten volle te benutten.

Door de crisis overwogen de lidstaten de mogelijkheid om de overdrachten tussen de structuurfondsen en de investeringsfondsen flexibeler te maken. Dat zou de paraatheid voor noodsituaties moeten vergroten en de werkgelegenheid in kleine en middelgrote ondernemingen verder moeten stimuleren.

Sommige lidstaten waren van mening dat verder beraad nodig was over de mogelijkheid om in het kader van het cohesiebeleid snelle respons­maatregelen te nemen wanneer uitzonderlijke en ongewone omstandigheden dat vereisen.

Tot slot spraken de ministers af de instrumenten van het cohesiebeleid te versterken om landen te helpen de huidige situatie te beheersen en de basis te leggen voor een snel en duurzaam herstel van hun economieën.

De videoconferentie werd voorgezeten door Marko Pavić, de Kroatische minister van Regionale Ontwikkeling en EU-fondsen. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door commissaris Elisa Ferreira.

Aan het einde van de conferentie bracht het Kroatische voorzitterschap een persmededeling uit.

Persmededeling van het voorzitterschap na de videoconferentie van de ministers bevoegd voor cohesiebeleid, 15 juni 2020

Uitbraak coronavirus (COVID-19) en EU-respons (achtergrond­informatie)

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-COHESION-150620

15 juni 2020

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven