r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Europese Commissie steunt internationaal initiatief om de handel in gezondheidsproducten te vergemakkelijken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 15 juni 2020.

Uit de huidige wereldwijde coronacrisis is gebleken dat er behoefte is aan een collectieve reactie van de internationale gemeenschap om de paraatheid voor deze en toekomstige crises te versterken. Na een eerste discussie tussen de EU-ministers deelt commissaris voor Handel Phil Hogan vandaag de ideeën van de Europese Commissie in verband met een internationaal initiatief om de handel in gezondheidsproducten te vergemakkelijken, mee aan een groep partners van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Deze ideeën hebben betrekking op de lopende internationale discussie over hoe de toegang tot betaalbare farmaceutische en medische goederen kan worden vergemakkelijkt en handelsverstoringen in tijden van crisis kunnen worden voorkomen. Deze ideeën kunnen worden geïntegreerd in een internationale overeenkomst die openstaat voor alle WTO-leden.

Commissaris Phil Hogan:“De huidige crisis in de gezondheidszorg kan van lange duur zijn, en andere crises kunnen erop volgen. We moeten snel handelen om de veerkracht van onze gezondheidszorgstelsels te verbeteren, onder meer door middel van verbeterde beleidsinitiatieven op het gebied van handel. De ideeën die we vandaag presenteren, zijn bedoeld om de wereldwijde toegang tot betaalbare gezondheidsproducten te vergemakkelijken, ook voor kwetsbare landen die niet over een adequate productiecapaciteit beschikken. Het doel is toeleveringsketens veerkrachtiger en meer gediversifieerd te maken en inspanningen te ondersteunen om strategische reserves van kritische uitrusting op te bouwen. Dit is een mondiale uitdaging waarvoor mondiale oplossingen moeten worden gevonden. Daarom zijn wij vastbesloten om met gelijkgestemde partners samen te werken om deze doelstellingen te bereiken.”

Een toekomstige overeenkomst kan de handel in gezondheidsproducten vergemakkelijken en bijdragen tot een grotere wereldwijde paraatheid voor toekomstige gezondheidscrises door:

  • de tarieven voor farmaceutische en medische goederen af te schaffen;
  • een systeem van mondiale samenwerking in tijden van gezondheidscrises op te zetten, waarin kwesties als invoer- en uitvoerbeperkingen, douane en doorvoer, overheidsopdrachten en transparantie worden behandeld;
  • de huidige regels van de WTO die van toepassing zijn op de handel in essentiële goederen te verbeteren.

De ideeën die vandaag aan de “Ottawagroep” (een groep van 13 gelijkgestemde WTO-partners) zijn voorgesteld, zijn tijdens een bijeenkomst van de ministers van Handel op 9 juni ter reflectie aan de EU-lidstaten voorgelegd. Deze discussie en de eerste feedback van de internationale partners zullen helpen bij het bepalen van de volgende stappen om dit initiatief verder uit te werken.

Andere kwesties die vandaag onder de ministers van Handel van de Groep van Ottawa zijn besproken, zijn transparantie voor handelsgerelateerde maatregelen die zijn genomen in reactie op de COVID-19-pandemie, en de vooruitgang in plurilaterale onderhandelingen over elektronische handel.

Meer informatie

Inleidende opmerkingen door Europees commissaris voor Handel Phil Hogan

Conceptnota van de Europese Commissie

Verklaring van de Ottawa Groep


Terug naar boven