r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kwaliteit van leven in coronatijden, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 juni 2020 19:00 - 20:15
locatie Online Toon locatie
aanwezigen A.L. (Annelien) Bredenoord e.a.
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Wat is de invloed van de coronamaatregelen op onze kwaliteit van leven? Wat zijn de belangrijkste psychische, sociale en economische veranderingen en hoe beïnvloeden deze veranderingen ons oordeel over het gevoerde beleid? Experts geven vanuit verschillende perspectieven - economie, geschiedenis, gezondheidswetenschappen, ethiek - antwoord op deze vragen.

Met

  • Martin van Hees, hoogleraar ethiek, Vrije Universiteit - Inleiding
  • Bas van Bavel, hoogleraar sociale en economische geschiedenis, Universiteit Utrecht - Schokken en brede welvaartsontwikkeling in een historisch perspectief
  • Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht - Kwaliteit van leven meten: ethische kanttekeningen
  • Merel Kimman, universitair onderzoeker kwaliteit van leven, Universitair Medisch Centrum Maastricht - De meting van kwaliteit van leven
  • Xander Koolman, universitair onderzoeker gezondheidseconomie, Vrije Universiteit - Corona en kosteneffectiviteit

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via Zoom.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven