r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag over de blauwe economie 2020: Blauwe sectoren dragen bij aan het herstel en effenen het pad voor de Europese Green Deal

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020.

De Europese Commissie publiceert vandaag het EU-verslag over de blauwe economie 2020, dat een overzicht bevat van de prestaties van de economische sectoren van de EU die verband houden met de oceanen en de kustgebieden. Met een omzet van 750 miljard euro in 2018 verkeert de blauwe economie van de EU in goede gezondheid. Er waren in 2018 ook 5 miljoen mensen werkzaam in de sector, een aanmerkelijke toename van 11,6 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel sectoren als het kust- en zeetoerisme, de visserij en de aquacultuur zwaar worden getroffen door de COVID-19-pandemie, biedt de blauwe economie als geheel een enorm potentieel, met name in haar bijdrage aan een groen herstel.

Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius: “Hernieuwbare mariene energie, voedsel uit de oceaan, duurzaam kust- en zeetoerisme, de blauwe bio-economie en vele andere activiteiten die deel uitmaken van de blauwe economie zullen ons helpen om sterker, gezonder, veerkrachtiger en duurzamer uit deze crisis te komen. We doen er alles aan om de impact van de lockdown op te vangen en de banen in de blauwe economie en het welzijn van onze kustgemeenschappen te beschermen en tegelijk onze milieuambities voor te zetten.”

Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, en verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC): “We blijven de schouders zetten onder duurzame groei in de mariene en maritieme sectoren door middel van de EU-strategie voor blauwe groei. Onderzoek en innovatie vormen de hoekstenen van deze Europese respons. We zullen ervoor zorgen dat onderzoek, innovatie en onderwijs bijdragen aan de transitie naar een Europese blauwe economie. Het verslag van vandaag maakt deel uit van die wetenschappelijke ondersteuning. Het biedt waardevolle inzichten in de economische prestaties van Europese activiteiten op zee en vestigt de aandacht op gebieden waar prioritaire actie nodig is.

Hoewel we de zeeën doorgaans associëren met traditionele activiteiten zoals visserij of vervoer, herbergen ze ook een groeiend aantal opkomende, innovatieve sectoren, waaronder hernieuwbare mariene energie. Als wereldleider inzake technologie voor oceaanenergie is de EU goed op weg om uiterlijk in 2050 tot 35 % van haar elektriciteit offshore te genereren.

Voor het eerst wordt in het verslag uitvoerig ingegaan op de milieudimensie van de blauwe economie, waarmee wordt bijgedragen tot de realisatie van de milieudoelstellingen. Met een daling van 29 % CO² per eenheid bruto toegevoegde waarde tussen 2009 en 2017 is de groei van de visserij en de aquacultuur resoluut losgekoppeld van de productie van broeikasgassen. Het verslag benadrukt bovendien het verband tussen duurzame visserij en positieve economische prestaties.

Ook andere sectoren worden momenteel vergroend. Onder impuls van de zwavellimiet die de Internationale Maritieme Organisatie in 2020 heeft geïntroduceerd, richt het maritiem vervoer zich steeds meer op energiebronnen die minder koolstofintensief zijn. Door middel van een netwerk van “groene havens” wordt de ecologische voetafdruk van die economisch belangrijke knooppunten tussen de oceanen en het vasteland bovendien verkleind.

Het verslag gaat eveneens in op de economische waarde van verscheidene ecosysteemfuncties die oceanen vervullen, onder meer als habitat voor het onderwaterleven en als koolstofopslagplaats, en door processen die van invloed zijn op klimaatverandering en de biodiversiteit.

Blauwe banen

Met werkgelegenheid voor 5 miljoen mensen in 2018 steeg het aantal banen in de blauwe economie van de EU met 11,6 % ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei werd voornamelijk gedreven door het kusttoerisme. Op minder dan 10 jaar tijd is het aantal banen in de sector offshore-windenergie vernegenvoudigd.

Deze cijfers illustreren dat de blauwe economie van de EU de verwoestende impact van de economische en financiële crisis van 2008 te boven is gekomen. Aangezien de huidige crisis rond het coronavirus alle economische sectoren treft, waaronder de blauwe economie, heeft de Europese Commissie in een vroeg stadium krachtige maatregelen genomen om de EU-economie en zo ook de verschillende sectoren van de blauwe economie te beschermen.

Achtergrond

De EU steunt de blauwe economie via verschillende instrumenten. Het Europees Fonds voor strategische investeringen heeft meer dan 1,4 miljard euro geïnvesteerd in offshore-windenergieprojecten en bood ook aanzienlijke steun voor andere onderdelen van de blauwe economie, waaronder havenontwikkeling en schone scheepvaart.

Via het BlueInvest-platform van de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds zijn in 2019 en 2020 subsidies ter waarde van respectievelijk 22 en 20 miljoen euro verstrekt aan innovatieve startende ondernemingen in de blauwe economie. Bovendien is in 2020 een nieuw BlueInvest-fonds opgericht. Daarnaast financiert de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling een reeks projecten in de blauwe economie.

Meer informatie

Verslag over de blauwe economie

Onlinedashboard met indicatoren voor de blauwe economie

Europese Commissie - Maritieme zaken - blauwe economie

BlueInvest


Terug naar boven