r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35468 - Wet hardheidsaanpassing Awir

donderdag 4 juni 2020

Bij wetsvoorstel 35468 - Wet hardheidsaanpassing Awir (verzachting hardheden die zich bij de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voordoen) is een verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN).

Terug naar boven