r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Luchtvaartveiligheid: Commissie stelt nieuwe “zwarte lijst” van luchtvaartmaatschappijen vast

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 2 juni 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag de lijst bijgewerkt van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de EU een exploitatieverbod of exploitatiebeperking is opgelegd omdat ze niet voldoen aan de internationale veiligheidsnormen. De Commissie wil de luchtvaart zo veilig mogelijk houden voor alle passagiers in de EU.

Na een beoordeling van het veiligheidstoezicht in Armenië, zijn alle in dat land gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen aan de “zwarte lijst” toegevoegd. Dat besluit is genomen nadat het Armeense burgerluchtvaartcomité en zes Armeense luchtvaartmaatschappijen zijn gehoord.

Daarnaast zijn nieuwe luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in Congo, de Democratische Republiek Congo, Kirgizië, Libië, Nepal en Sierra Leone aan de lijst toegevoegd en maatschappijen uit die landen die niet langer bestaan, geschrapt.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “De lijst moet worden gebruikt om luchtvaartmaatschappijen en landen te helpen bij het beoordelen en verbeteren van hun veiligheidsnormen. Het besluit om de Armeense luchtvaartmaatschappijen aan de lijst toe te voegen, is genomen op basis van het unanieme advies van het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart. De Commissie wil, met de hulp van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, met Armenië samenwerken en in het land investeren om de luchtvaartveiligheid daar te verbeteren.”

De zwarte lijst draagt niet alleen bij tot een hoog veiligheidsniveau in de EU. De opgenomen luchtvaartmaatschappijen en landen worden ook geholpen om hun veiligheidsniveau te verhogen, zodat zij uiteindelijk van de lijst kunnen worden geschrapt. Bovendien is de lijst uitgegroeid tot een belangrijk preventiemiddel, omdat landen met veiligheidsproblemen worden gemotiveerd om maatregelen te nemen vóór een exploitatieverbod noodzakelijk wordt.

Na de update van vandaag worden in totaal 96 luchtvaartmaatschappijen geweerd uit het luchtruim van de EU:

  • negentig luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in zestien verschillende landen* waarvan de autoriteiten onvoldoende toezien op de veiligheid;
  • zes individuele luchtvaartmaatschappijen, op basis van ernstige veiligheidstekortkomingen: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) en Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Drie andere maatschappijen krijgen exploitatiebeperkingen opgelegd en mogen alleen met specifieke vliegtuigtypes naar de EU vliegen: Air Service Comores (Comoren), Iran Air (Iran) en Air Koryo (Noord-Korea).

Achtergrond

De huidige update van de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen is gebaseerd op het unanieme oordeel van de luchtvaartveiligheidsdeskundigen van de lidstaten, die van 12 tot en met 14 mei 2020 een videoconferentie hebben gehouden onder de auspiciën van het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart. Dat comité wordt voorgezeten door de Europese Commissie, met de steun van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). De update werd ook gesteund door de commissie Vervoer van het Europees Parlement. De maatschappijen worden beoordeeld op basis van internationale veiligheidsnormen, met name die van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). De Commissie zoekt voortdurend naar manieren om de veiligheid van de luchtvaart te verbeteren, met name door met luchtvaartautoriteiten over de hele wereld samen te werken om de mondiale veiligheidsnormen te verhogen.

Meer informatie

Vragen & antwoorden over de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen

Lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de EU

Belang van de luchtvaart voor de Europese economie

Technische samenwerkingsprojecten van het EASA

  • Afghanistan, Angola (behalve twee luchtvaartmaatschappijen), Armenië, Congo, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Kirgizië, Liberia, Libië, Moldavië (behalve drie luchtvaartmaatschappijen), Nepal, São Tomé en Príncipe, Sierra Leone en Sudan.

Terug naar boven