r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wereldwijde coronarespons: start van een nieuwe campagne met ondersteuning van Global Citizen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 mei 2020.

Vandaag heeft de Commissie de volgende stappen aangekondigd in de wereldwijde coronarespons, de wereldwijde actie voor universele toegang tot betaalbare vaccinaties, behandelingen en tests in de strijd tegen het coronavirus. In het kader van de donormarathon die op 4 mei is gestart, wordt nu samen met de organisatie Global Citizen, die internationale bewustmakingsactiviteiten organiseert, de aanzet gegeven voor een nieuwe campagne “Global Goal: Unite For Our Future”, die zal uitmonden in een topoverleg over mondiale fondsenwerving op zaterdag 27 juni.

Samen met Global Citizen zal de Commissie haar inspanningen opvoeren om middelen op te halen zodat de wereld de huidige COVID-19-pandemie kan overwinnen en een volgende pandemie kan voorkomen.

Dit is een nieuw hoofdstuk bij het verkrijgen van steun voor de ACT Accelerator, het initiatief dat is opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie in samenwerking met regeringen en partners door middel van een wereldwijde oproep tot actie op 24 april 2020. De campagne zal erop gericht zijn de aanzienlijke middelen op te halen die nodig zijn om de ontwikkeling van nieuwe oplossingen te versnellen en de universele en inclusieve toegang tot deze oplossingen te waarborgen. Dit betekent dat deze middelen overal ter wereld, voor iedereen die ze nodig heeft, toegankelijk moeten zijn.

De donormarathon komt in een volgende fase met een nieuwe campagne

Het resultaat van de donorconferentie van 4 mei toont de mondiale bereidheid en capaciteit om samen te werken en middelen te bundelen om de pandemie te overwinnen. Dit laat het beste verhopen voor de ongekende internationale samenwerking en de middelen die nodig zijn voor de productie, aankoop en distributie van vaccins, behandelingen en testmateriaal.

De omvang van de opdracht vereist de inzet van burgers wereldwijd. Tijdens de komende vier weken zal Global Citizen het voortouw nemen in de campagne “Global Goal: Unite for our Future”, met de Europese Commissie als beschermheer en Bloomberg Philanthropies, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Wellcome Trust als partners.

De partnerlanden van de wereldwijde coronarespons — Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Mexico; Marokko, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk — en de Europese Investeringsbank ondersteunen deze campagne. Naar verwachting zullen nog meer partners zich achter het initiatief scharen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is een cruciale partner en medestander in dit streven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal de topconferentie “Global Goal: Unite for Our Future” op 27 juni voorzitten.

Wereldvermaarde artiesten, waaronder Adam Lambert, Chloe x Halle, Chris Rock, Coldplay, Dionne Warwick, Femi Kuti, Fher of Maná, Hugh Jackman, Idris & Sabrina Elba, J Balvin, Justin Bieber, Lady Gaga, Lang Lang, Miley Cyrus, Padma Lakshmi, Rachel Brosnahan and Shakira, hebben aangekondigd dat zij zich zullen inzetten om burgers voor deze zaak te winnen, zodat zij op hun beurt acties kunnen opzetten en in contact kunnen treden met wereldleiders.

De campagne zal een impuls geven aan organisaties als de CEPI, de vaccin-alliantie GAVI, de Therapeutics Accelerator, UNITAID, FIND en het Wereldfonds. Deze organisaties nemen het voortouw bij het ontwikkelen en ter beschikking stellen van tests, behandelingen en vaccins voor eerstelijnsgezondheidswerkers en degenen die het meest kwetsbaar zijn voor het virus overal ter wereld.

De wereldtop over vaccins, die op 4 juni wordt georganiseerd door de vaccin-alliantie GAVI, zal een andere belangrijke mijlpaal vormen voor de versterking van de gezondheidszorgstelsels en immuniseringscapaciteiten van de armste landen in de wereld, hetgeen essentieel zal zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de wereldwijde coronarespons.

Daarnaast moedigt de Commissie mensen aan om te doneren aan het COVID-19-responsfonds van de WHO.

Het mondiale samenwerkingskader in beweging

Zoals aangekondigd op 4 mei omvat de wereldwijde coronarespons drie partnerschappen: testen, behandelingen en preventie. De horizontale component die aan de basis ligt van de werkzaamheden van de partnerschappen is de versterking van de gezondheidszorgstelsels ten aanzien van het coronavirus.

Het mondiale samenwerkingskader (de ACT Accelerator, waarbij ACT staat voor “Access to COVID-19 Tools”) versterkt bestaande organisaties en voorziet hen van middelen om in het kader van deze partnerschappen samen te werken zonder dat nieuwe structuren of instellingen worden opgericht. De drie partnerschappen bepalen hun strategie, de benodigde middelen en hun verantwoordingsregels, op basis van een sterk gevoel van urgentie, samenwerking en behoefte aan transparantie.

Als onderdeel van de ACT Accelerator wordt nu een faciliteringsgroep bijeengeroepen waaraan partnerlanden en mondiale gezondheidsorganisaties deelnemen, om de werkzaamheden van de partnerschappen te ondersteunen en te pleiten voor extra middelen en gemeenschappelijke oplossingen voor het verwezenlijken van hun opdracht. De groep wordt ondersteund door een coördinatiehub bij de WHO en zal zorgen voor samenhang tussen de partnerschappen en bij donoren en mondiale fora verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang. De partnerschappen zullen worden beschermd tegen ongepaste beïnvloeding en belangenconflicten.

BOODSCHAPPEN VAN DE PARTNERS

Bekijk hier de videoboodschappen van de partners.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Hoe meer middelen we ophalen en onze krachten bundelen en hoe sneller we hierbij te werk gaan, hoe groter de kans dat we erin slagen een vaccin te vinden en dat voor iedereen ter beschikking te stellen. De wereld moet sterker uit deze pandemie komen. We moeten beter voorbereid zijn om een dergelijke crisis in de toekomst op te vangen, met eerlijke toegang tot geneesmiddelen en sterke gezondheidszorgstelsels overal ter wereld. Dit is een wereldwijd probleem dat een daadwerkelijk mondiale aanpak vereist.”

Hugh Evans, medeoprichter en CEO van Global Citizen: “Over de hele wereld willen mensen niets liever dan hun leven weer te kunnen opnemen: tijd door te brengen met vrienden en geliefden, en een fatsoenlijk loon te verdienen. Om dit te mogelijk te maken, moeten we beschikken over tests, behandelingen en vaccins in verband met COVID-19 die overal en voor iedereen beschikbaar zijn. Er zijn aanzienlijk meer middelen nodig ter ondersteuning van het cruciale werk van wetenschappers wereldwijd, de inspanningen om oplossingen overal in te zetten ongeacht de kosten, het inkomen of de geografie, en de noodzaak de economieën in de armste landen weer op te bouwen. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is.”

Dr. Tedros Adhanom, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): “De COVID-19-pandemie is een ongekende mondiale crisis waarop is gereageerd met een ongekende wereldwijde respons. Op 24 april was ik samen met staatshoofden, regeringsleiders en vooraanstaande personen van grote publieke en private organisaties aanwezig bij een virtueel overleg voor de start van de ACT Accelerator, een baanbrekende samenwerking voor de ontwikkeling, productie en billijke verdeling van vaccins, diagnosemiddelen en geneesmiddelen in de strijd tegen COVID-19. De WHO kan het gecombineerde vermogen van verschillende organisaties bijeenroepen en samenbrengen om snel en ingrijpend op te treden en te investeren in de technologie en O&O, maar we hebben een daadwerkelijk mondiale beweging nodig om ervoor te zorgen dat we iedereen met de oplossingen bereiken. Ik ben verheugd deel uit te maken van Global Goal en ik zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle instrumenten om COVID-19 te overwinnen.”

Emmanuel Macron, president van Frankrijk: “In het kader van het initiatief van de ACT Accelerator hebben we de krachten gebundeld om onze inspanningen in de strijd tegen COVID-19 gezamenlijk te bespoedigen en van het vaccin een mondiaal collectief goed te maken. De strijd gaat verder. We moeten onverminderd doorgaan.”

Cyril Ramaphosa, president van Zuid-Afrika: “Vandaag heeft de wereld meer dan ooit behoefte aan solidariteit en samenwerking om investeringen te mobiliseren en gericht in te zetten, en de billijke toegang tot nieuwe diagnosemiddelen, geneesmiddelen en vaccins ter bestrijding van COVID-19 zo snel mogelijk te helpen verwezenlijken. Ik ben verheugd over de aankondiging door Global Citizen en de Europese Commissie van de campagne “Global Goal: Unite for Our Future.” Alleen door wereldwijd samen te werken zullen we deze pandemie overwinnen. U kunt rekenen op Zuid-Afrika en de Afrikaanse Unie als partners en grote voorstanders van dit initiatief.”

Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland: “We zullen de pandemie alleen kunnen overwinnen als we tot een daadwerkelijk mondiale oplossing voor de COVID-19-crisis komen. Dit is een test voor de humaniteit van onze generatie. En met deze test zullen we ook belangrijke lessen kunnen trekken voor de aanpak van mondiale uitdagingen in de toekomst.”

Erna Solberg, premier van Noorwegen: “In de komende weken en maanden zal de wereld rekenen op onze solidariteit, ons vermogen om samen te werken en onze bereidheid om ons te verenigen voor onze toekomst. We moeten de ontwikkeling en de billijke verdeling van een vaccin blijven financieren en we moeten ons engageren voor een betere wederopbouw na de crisis, met als leidraad de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.”

Justin Trudeau, premier van Canada: “We kunnen maar echt vooruitgang boeken als we wereldwijd samenwerken. We moeten ervoor zorgen dat de toegang tot een vaccin tegen COVID-19 betaalbaar en billijk is. We moeten zorg dragen voor elkaar, en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder ons, en hoe meer we samenwerken, hoe groter de kans dat we snel een geneesmiddel vinden. We voeren deze strijd samen en samen zullen we winnen.”

Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland: “Deze pandemie heeft voor de wereld verstrekkende en verwoestende gevolgen gehad. Om het virus te overwinnen, hebben we meer dan ooit behoefte aan internationale samenwerking en partnerschap. Nieuw-Zeeland is bereid om hulp te bieden. We voorzien reeds in financiering voor zowel de intensivering van ons nationaal onderzoek als de samenwerking met wetenschappers over de hele wereld en we zullen ijveren voor universele toegang tot alle behandelingen en vaccins. Nu is het moment aangebroken om onze krachten te bundelen om tot een mondiale oplossing te komen. Zoals we zeggen in Nieuw-Zeeland: He waka eke noa, we moeten hier sámen doorheen.”

Giuseppe Conte, premier van Italië: “De donorconferentie over de wereldwijde coronarespons toont aan hoe belangrijk internationale samenwerking is. Italië zal alles in het werk stellen om onze alliantie te blijven versterken en hierbij te zorgen voor een universele en billijke toegang tot vaccins, behandelingen en geneesmiddelen, die een gemeenschappelijk mondiaal collectief goed moeten worden. Regeringen, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, onderzoekers, gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers, burgers: samen kunnen we het virus overwinnen.”

Pedro Sánchez, premier van Spanje: “In Spanje geloven we in de kracht van solidariteit. Vooral als het erom gaat levens te redden. Het waarborgen van gelijke en betaalbare toegang tot vaccins, behandelingen en diagnoses in de hele wereld staat niet alleen voor de enige manier om het virus te verslaan. Het staat ook voor wat we moeten doen, en voor het maken van de juiste keuze. We zijn grote voorstander van een multilaterale reactie op de pandemie en het opzetten van het initiatief van de ACT Accelerator is een goed voorbeeld van de gemeenschappelijke inspanningen die nodig zijn. Daarom hebben we mee het voortouw genomen in deze wereldwijde campagne om middelen op te halen, waarbij elke bijdrage meer dan ooit nodig is. We moeten de uitdaging aangaan waarmee we worden geconfronteerd.”

Boris Johnson, premier van het Verenigd Koninkrijk: “We zullen deze crisis alleen overwinnen door onze krachten te bundelen. De wereldwijde strijd tegen het coronavirus kreeg een extra impuls door de op 4 mei gedane toezeggingen. Volgende week organiseert het Verenigd Koninkrijk de wereldtop over vaccins om te zorgen voor vitale financiering om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Geen enkel land kan alleen slagen in de strijd tegen het virus. Dit wordt de meest cruciale gemeenschappelijke opdracht van ons gehele leven.”

Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk: “Oostenrijk heeft als een van de eerste landen succesvol een weg uit te COVID-19-crisis gevonden. Dit was mogelijk door te vertrouwen op wetenschappelijke evaluatie, innovatieve medische prognoses en een sterk engagement van onze burgers. Dankzij onze initiële vastberadenheid kunnen we nu anderen, die in nood zijn, helpen. We zijn daarom meer dan verheugd het initiatief van Global Citizen en zijn ambitieuze zoektocht naar een mondiale oplossing voor deze pandemie, te ondersteunen.”

Alexander De Croo, vice-premier van België: “Alleen door de krachten te bundelen en samen te werken, kunnen we de COVID-19-pandemie overwinnen. Het onderzoek naar een vaccin en de versterking van onze gezondheidszorgstelsels, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten, zullen enorme inspanningen vergen. België staat paraat om zijn deel van het werk te doen. Daarom ondersteunen we het initiatief Global Goal: Unite for Our Future, waartoe Global Citizen en de Europese Commissie de aanzet hebben gegeven."

Dr. Tawfig AlRabiah, minister van Volksgezondheid van Saudi-Arabië: “We zijn ervan overtuigd dat we met gezamenlijke wereldwijde inspanningen op het gebied van economie en gezondheid, deze crisis kunnen overwinnen. Op het gebied van gezondheid heeft Saudi-Arabië 500 miljoen dollar toegezegd ter ondersteuning van de internationale inspanningen om mensenlevens te redden en de meest kwetsbaren te beschermen tegen COVID-19.”

Martha Delgado Peralta, viceminister van Multilaterale Zaken en Mensenrechten van Mexico: “Deze pandemie vereist een wereldwijde reactie op basis van solidariteit en hernieuwde multilaterale samenwerking. Door de krachten te bundelen met de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Europese Raad en leden van de CEPI werken we aan een onmiddellijke en billijke oplossing in de strijd tegen COVID-19. Deze pandemie stelt ons als mensheid voor verschillende uitdagingen. Mexico bevestigt opnieuw zijn toezegging om samen te werken voor de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin en ervoor te zorgen dat het voor iedereen op gelijke voet toegankelijk wordt. We roepen ook de andere landen in Latijns-Amerika op zich aan te sluiten bij deze inspanningen. We hebben één gezamenlijke doelstelling: samen voor onze toekomst.”

Driss Ouaouicha, gevolmachtigd minister voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van Marokko: “Meer dan ooit laten beleidsmakers zich leiden door onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Marokko, onder leiding van Zijne Majesteit Koning Mohamed VI, wil zich ten volle inzetten voor de ondersteuning en bevordering van onderzoek om bij te dragen tot het bestrijden van de pandemie en het overwinnen van het coronavirus. De wereldwijde respons van de Europese Unie is een lovenswaardig initiatief; het biedt niet alleen een kader voor Europeanen, maar ook voor andere bereidwillige deelnemers uit Afrika en elders, om de krachten te bundelen, samen te werken en uiteindelijk ervoor te zorgen dat het leven van de mensen, overal ter wereld, weer op zijn normale plooi komt.”

Namens de Verenigde Arabische Emiraten: “De Verenigde Arabische Emiraten waren een van de eerste landen die humanitaire hulp hebben gestuurd ter ondersteuning van de wereldwijde strijd tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19-pandemie). De proactieve benadering consolideert de rol van de Verenigde Arabische Emiraten als baken van hoop in de regio. Hiermee geven de Verenigde Arabische Emiraten uitvoering aan hun diepgewortelde waarden van solidariteit, met name tijdens de aanhoudende wereldwijde crisis. De Verenigde Arabische Emiraten zijn trots dat zij de inspanningen van Global Citizen kunnen ondersteunen in de campagne Global Goal: United For Our Future om de middelen en knowhow te bundelen om de COVID-19-pandemie te bestrijden en overal ter wereld mensen in staat te stellen de gevolgen van deze pandemie op te vangen. We moeten onze capaciteiten en energie toespitsen op de opbouw van een betere toekomst voor de mensheid in een wereld na COVID-19.”

Werner Hoyer, voorzitter van de Europese investeringsbank: “In de loop van de toezeggingsperiode van drie weken heeft de Europese Investeringsbank Groep de gelegenheid gehad haar toezegging ter ondersteuning van de overkoepelende fondsenwerving van de Europese Unie, aanzienlijk te verhogen. Voortbouwend op het oorspronkelijke doel dat op 4 mei is aangekondigd, zal de EIB-groep 2 miljard euro toezeggen. Steun voor behandelingen, vaccins en remedies is een onmiddellijke prioriteit. Samen met internationale partners en Team Europe kunnen wij tijdens deze wereldwijde fondsenwerving ervoor zorgen dat elk instrument in ons arsenaal doeltreffend kan worden ingezet.”

Winnie Byanyima, uitvoerend directeur van UNAIDS en onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “De tijd is gekomen voor een vaccin voor het volk: patentvrij, gratis en ter beschikking van alle mensen in alle landen als mondiaal collectief goed. Ik ben trots samen te kunnen werken met wereldleiders, deskundigen en activisten die regeringen en internationale partners oproepen om hiervoor te zorgen. Het moment is aangebroken om gevolg te geven aan de lessen die de geschiedenis en de overwinningen van AIDS-activisten ons hebben geleerd. Nu we aan elkaars zijde staan, moeten we voor eens en altijd het idee verwerpen dat toegang tot een vaccin en kwaliteitsvolle gezondheidszorg een voorrecht van welvarende landen zijn. Nee, het is een mensenrecht. We moeten ons er tegen verzetten dat mensen in armoede en arme landen voor de toediening van het vaccin achteraan in de wachtrij belanden. Dit zou een totaal verkeerde aanpak zijn en het zou ons allemaal in gevaar brengen. Laten we ons scharen achter een gratis gezondheidszorg voor iedereen en een vaccin voor het volk: het biedt de beste garantie om een einde te maken aan deze pandemie.”

Bill en Melinda Gates, covoorzitters van de Bill & Melinda Gates Foundation: “De wereld is verenigd in de strijd tegen COVID-19, waarbij mensen hun ideeën, hun tijd en hun middelen in de strijd werpen tegen het virus. Dit heeft ons eraan herinnerd dat we allemaal met elkaar verbonden zijn - door onze gezondheid en door onze menselijkheid - en dat we allemaal een rol moeten spelen bij de opbouw van een gezondere, meer rechtvaardige toekomst”.

Dr Jeremy Farrar, directeur van Wellcome: “De wereld beleeft nu pas het begin van deze ongekende crisis. Het verbeteren van de volksgezondheid, het gebruik van de sociale wetenschappen en de uitrol van tests, behandelingen en vaccins wereldwijd is de enige uitweg uit deze pandemie. De ontwikkeling, productie en distributie van deze instrumenten voor iedereen die ze nodig heeft, zal alle landen ertoe verplichten de krachten te bundelen en de samenwerking en financiering op te voeren. Mondiale samenwerking met bundeling van middelen, risico's en voordelen is essentieel om deze pandemie zo snel mogelijk te beëindigen, toekomstige tragedies te voorkomen en de wereld terug te brengen naar enige normaliteit. De prijs zal niet gering zijn, het zal tientallen miljarden dollars kosten. Maar dit verzinkt in het niet in vergelijking met hetgeen deze pandemie de wereldeconomie nu elke maand kost. Het is wat gezondheidswerkers nodig hebben, wat het publiek verwacht en wat we allemaal verdienen. Daarom is Wellcome verheugd het initiatief van de Europese Commissie voor een wereldwijde coronarespons te kunnen ondersteunen en schaart de stichting zich ook achter de “Unite for our Future” campagne.

Mike Bloomberg, oprichter van Bloomberg Philanthropies: “In lage- en middenhogeinkomenslanden over de hele wereld beschikken artsen en deskundigen op het gebied van volksgezondheid niet over de middelen die zij nodig hebben om dit virus in kaart te brengen, en te veel mensen hebben geen toegang tot de gezondheidszorg die hun leven zou kunnen redden. We zijn verheugd het Europese initiatief voor een wereldwijde coronarespons en de campagne van Global Citizen te ondersteunen om zo snel mogelijk cruciale behandelingen en een vaccin te helpen ontwikkelen en ervoor te zorgen dat iedereen ter wereld er toegang toe heeft. COVID-19 is een wereldwijde bedreiging, en we kunnen deze slechts overwinnen als we allemaal samenwerken.”

Dr. Richard Hatchett, CEO van CEPI (Coalition for Epidemic Prepages Innovations - de coalitie voor innovatie en paraatheid voor epidemieën): “Vaccins, behandelingen en tests die toegankelijk zijn voor degenen die ze het hardst nodig hebben, zijn onze mondiale exitstrategie uit de COVID-19-pandemie. Om een einde te maken aan deze pandemie, levens te redden en de economie te doen heropleven, zijn wereldwijde toezeggingen om de spoedige ontwikkeling van deze instrumenten te financieren en deze wereldwijd toegankelijk te maken, van cruciaal belang. CEPI is verheugd de Europese Commissie en de campagne Global Goal: Unite For Our Future van Global Citizen te kunnen steunen om ervoor te zorgen dat vaccins, behandelingen en testmateriaal voor de bestrijding van COVID-19 overal en voor iedereen beschikbaar zijn.”

Dr. Seth Berkley, CEO van de vaccin-alliantie GAVI: “COVID-19 is een mondiaal probleem waarvoor een mondiale oplossing is vereist: geen enkele regering, agentschap of organisatie kan deze pandemie alleen overwinnen. De productie en distributie van vaccins voor iedereen vereist nauwe internationale samenwerking en aanzienlijke financiële investeringen om ervoor te zorgen dat vaccins op billijke wijze kunnen worden geleverd aan alle getroffen gebieden, met inbegrip van de armste landen van de wereld. Samen met Commissievoorzitter Von der Leyen en Global Citizen hebben we één overkoepelende doelstelling: Samen voor onze toekomst!”

Dr. Catharina Boehme, CEO van FIND: “Elke dollar die we vandaag investeren in het ontwikkelen van de juiste tests, in het opbouwen van de capaciteit die nodig is om deze tests af te nemen, en in de middelen om deze tests aan te kopen en uit te rollen, is een investering in een veiligere toekomst voor iedereen, overal. Wij staan zij aan zij met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Global Citizen om ervoor te zorgen dat de campagne Global Goal: Unite For Our Future de in de testen gestelde verwachtingen inlost om herhaalde lockdowns overal ter wereld te voorkomen en de snelle inzet van een vaccin mogelijk te maken zodra we over een vaccin beschikken.”

Dr. Philippe Duneton, waarnemend uitvoerend directeur van Unitaid: “We hebben zonder twijfel vaccins tegen COVID-19 nodig. Deze zullen echter nog vele maanden op zich laten wachten. Er moet ook fundamenteel onderzoek worden gevoerd om beter te begrijpen hoe we dit virus kunnen verslaan. Nu en in ieder geval zo snel mogelijk, moeten we kunnen beschikken over nieuwe behandelingen en betere en snellere diagnoses zodat we het virus kunnen bestrijden in afwachting van een vaccin. En in lage- en middenhogeinkomenslanden, waar de gezondheidszorgstelsels kwetsbaarder zijn, hebben we oplossingen nodig die werken.

Peter Alexander Sands, uitvoerend directeur van het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria: “In de strijd tegen COVIDR19 mogen we niemand aan zijn lot overlaten. Diagnoses, behandelingen en een vaccin moeten aan iedereen ter beschikking worden gesteld, en eerstelijnsgezondheidswerkers , die dagelijks hun leven op het spel zetten om anderen te redden, moeten overal worden beschermd. Er bestaat een reëel risico dat COVID-19 de inspanningen ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria volledig zou kunnen ondermijnen, waarbij het aantal indirecte overlijdens dan veel hoger zou zijn dan het dodental dat een rechtstreeks gevolg is van het coronavirus. Alleen met een wereldwijde reactie kan een mondiale pandemie worden overwonnen en we zijn trots hiervoor te kunnen samenwerken met Global Citizen bij het bundelen van onze krachten in de strijd tegen COVID-19, waarbij we voor iedereen een veiligere wereld willen creëren.”

Elizabeth M. Cousens, voorzitter en CEO van de United Nations Foundation: “COVID-19 is een schoolvoorbeeld van een wereldwijd probleem dat alleen kan worden aangepakt met een snelle mondiale samenwerking. We zien dat dit op grote schaal gebeurt via het COVID-19-responsfonds, de eerste en enige manier voor individuen, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen, om rechtstreeks bij te dragen aan de wereldwijde respons onder leiding van de WHO, en de snelste manier om middelen in te zetten waar ze nodig zijn. De United Nations Foundation is er trots op opnieuw samen te werken met Global Citizen om de Wereldgezondheidsorganisatie en haar werkzaamheden voor de ontwikkeling van een vaccin en geneesmiddelen te ondersteunen en om benodigdheden en bijstand te leveren waar deze het meest nodig zijn.”

MEER INFORMATIE:

De wereldwijde coronarespons— Vragen en antwoorden


Terug naar boven