r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een duurzaam voedselsysteem uitbouwen: de EU-strategie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 28 mei 2020.

Een duurzamer EU-voedselsysteem heeft als doel om ons milieu te beschermen en veilige voeding voor iedereen te verzekeren, én het garandeert het voortbestaan van landbouwers.

Het voedselsysteem, van productie tot consumptie en afval, heeft een grote impact op ons milieu, onze gezondheid en onze voedselveiligheid. Met de zogenaamde “van boer tot bord”-strategie, die op 20 mei gepresenteerd werd, wil de Commissie een duurzaam EU-voedselsysteem uitbouwen dat voedselveiligheid waarborgt en de mensen en de natuurlijke wereld beschermt.

De doelstellingen bepalen

De strategie biedt een kader voor een aantal wetten die de Europese Commissie zal voorstellen - van het herzien van de bestaande EU-wetgeving rond pesticiden, een nieuwe wetgeving inzake dierenwelzijn, plannen om voedselafval, voedselfraude en voedseletikettering aan te pakken, tot een koolstoflandbouw-initiatief en de hervorming van het EU-landbouwsysteem.

Het zal complementair zijn aan de huidige EU-wetgeving en een uitgebreid kader vormen dat de volledige voedselketen omvat.

Alle voorstellen zullen onderhandeld worden met de Raad en het Parlement en zullen door hen ook moeten goedgekeurd worden.

De belangrijkste doelstellingen van de strategie voor 2030:

  • 50% afname in het gebruik en risico van pesticiden
  • ten minste 20% afname in het gebruik van kunstmeststoffen
  • 50% minder verkoop van antibacteriële middelen, die gebruikt worden voor landbouwdieren en aquacultuur
  • 25% van de landbouwgrond moet gebruikt worden voor biologische landbouw

Een milieuvriendelijk voedselsysteem uitbouwen

Link naar de video: Van boer tot bord

Ondanks het feit dat EU-landbouw de enige grote landbouwsector in de wereld is die zijn uitstoot van broeikasgassen verminderd heeft (met 20% sinds 1990), is die nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen (waarvan 70% van dieren komt). Samen met productie, verwerking, verpakking en vervoer, is de voedingssector één van de voornaamste oorzaken van klimaatverandering.

20% van de voedselproductie in de EU eindigt als afval

Deel dit citaat:

Volgens de strategie is een omschakeling noodzakelijk in onze manier van produceren en ons koop- en consumptiegedrag om onze ecologische voetafdruk te verminderen en klimaatverandering te vertragen, terwijl we het voortbestaan van alle economische spelers in de voedselketen beschermen, door een eerlijker economisch rendement te realiseren en nieuwe bedrijfsperspectieven te creëren.

“Van boer tot bord” is deel van de Europese Green Deal met de doelstelling om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en het is nauw verbonden met de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030.

De EU wil een sterker voedselsysteem dat beter weerstand kan bieden tegen toekomstige crises zoals Covid-19 en vaker voorkomende natuurrampen zoals overstromingen of periodes van droogte.

Betaalbare, gezonde en duurzame voeding verzekeren

De “van boer tot bord”-strategie wil betaalbare, veilige en voedzame voeding voor consumenten verzekeren. Het is een antwoord op de toenemende vraag naar gezonde en milieuvriendelijke producten.

Volgens de Eurobarometerenquête van april 2019, zijn afkomst (53%), prijs (51%), voedselveiligheid (50%) en smaak (49%) de belangrijkste factoren voor Europeanen wanneer ze eten kopen, en twee derde van de respondenten (66%) zei dat ze hun gewoontes aangepast hadden nadat ze informatie over de voedselrisico’s ontdekt hadden.

Consumptiegedrag verandert, maar met meer dan 950 000 sterfgevallen in 2017, die in verband worden gebracht met een ongezond dieet, en met meer dan de helft van de volwassenen met overgewicht, is er nog veel ruimte voor verbetering. Om het gemakkelijker te maken om gezonde opties te kiezen en geïnformeerde beslissingen te nemen, stelt de Commissie een geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-etikettering voor op de voorzijde van verpakkingen.

Het voortouw nemen voor een wereldwijde verandering

De EU is in de wereld de nummer één importeur en exporteur van landbouwproducten en de grootste markt voor zeevruchten. Europese voeding is reeds van de hoogste standaard in de wereld maar de strategie wil een wereldwijde overgang naar duurzaamheid stimuleren in samenwerking met partners en via handelsovereenkomsten.

Het Parlement, een sterke voorstander van duurzaamheid

In een resolutie over de Europese Green Deal die in januari werd aangenomen, werd het plan voor een duurzame voedselsysteem-strategie positief onthaald. EP-leden benadrukten de noodzaak om natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken, terwijl de landbouwsector ondersteund wordt. Ze herhaalden hun oproep om de afhankelijkheid van pesticiden, het gebruik van kunstmeststoffen en antibiotica te verminderen in de landbouw. Ze wilden ook hogere normen voor dierenwelzijn en een doelstelling om voedselverspilling op EU-niveau met 50% te verlagen.

Na de presentatie van de nieuwe “van boer tot bord”-strategie zei voorzitter van de milieucommissie (ENVI) Pascal Canfin (Renew Europe, FR) dat de plannen nu moeten worden omgezet in EU-wetgeving. Norbert Lins (EVP, DE), voorzitter van de landbouwcommissie (AGRI), zei dat de strategie gebaseerd moet zijn op ervaringen van de Covid-19-crisis en landbouwers de nodige steun moet bieden om voedselveiligheid te garanderen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200519STO79425


Terug naar boven