r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nederland kan korting op EU-afdracht behouden

woensdag 27 mei 2020, 14:55

BRUSSEL (ANP) - De jaarlijkse korting die de nettobetalers Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland krijgen op hun afdracht aan de EU kan voorlopig behouden blijven. Gezien de economische impact van de coronacrisis zou afschaffing leiden tot "onevenredige verhogingen" van de bijdragen van deze landen, schrijft de Europese Commissie over de EU-meerjarenbegroting (MFK) voor 2021 tot en met 2027.

Eerder was voorgesteld de kortingen de komende jaren af te bouwen, maar het dagelijks EU-bestuur zegt nu dat ze over een "veel langere periode" kunnen worden uitgefaseerd. In het geval van Nederland bedraagt de jaarlijkse korting ongeveer 1 miljard euro.

De Europese Commissie stelt een meerjarenbegroting voor met een plafond van 1100 miljard euro, zo’n 140 miljard meer dan het huidige MFK (2014-2020). Daarnaast wil ze een herstelfonds van 750 miljard euro optuigen, waarvan twee derde via giften zou worden verdeeld.

Om lidstaten niet extra te laten bijdragen aan de EU-begroting wil de commissie meer eigen inkomsten, onder meer door een heffing op de omzet van grote internationale bedrijven die enorm profiteren van de interne markt. Dat zou jaarlijks 10 miljard euro kunnen opleveren.

Daarnaast worden een CO2-taks voor vervuilende producten (5 tot 14 miljard) en een belasting op niet-gerecyclede plastic verpakkingen als opties voorgesteld. Verder zou extra geld van geveilde CO2-rechten direct naar de EU-kas kunnen vloeien, als ook de zee- en luchtvaart gaan bijdragen aan dit ETS-systeem. Dat kan 10 miljard in de EU-kas brengen.

Voor grote internetbedrijven met een mondiale omzet van meer dan 750 miljoen euro zou er een ‘digitaks’ kunnen komen, die de EU-begroting jaarlijks met 1,3 miljard zou spekken. Deze eigen middelen kunnen helpen om de leningen en rente van het herstelfonds te financieren. Als die er in 2024 daadwerkelijk zijn, dan kunnen de bijdragen van de lidstaten aan de EU afnemen vergeleken met dit jaar, aldus de commissie.

Terug naar boven