r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag “Science, research and innovation performance of the EU”: Europa in staat stellen voorop te lopen in de groene en digitale transitie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 mei 2020.

De Commissie heeft vandaag haar meest recente verslag over de prestaties van de EU op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie gepubliceerd (“Science, research and innovation performance of the EU”, SRIP), waarin zij analyseert hoe Europa in de mondiale context presteert.

In het verslag wordt erop gewezen hoezeer onderzoek en innovatie (O&I) van belang zijn ter ondersteuning van een duurzame en inclusieve groei van bedrijven, regio's en landen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat in het streven de innovatiesystemen te versterken met name in minder ontwikkelde regio's niemand achterblijft.

Daarnaast wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat de Europeanen over de juiste vaardigheden beschikken, in het licht van nieuwe technologische revoluties, en dat beleid inzake O&I de productiviteit van bedrijven op een duurzame manier kan versterken en daarmee voor banen en meerwaarde kan zorgen. Concreet bevat de editie van 2020 van het tweejaarlijkse verslag elf beleidsaanbevelingen waarmee onze mensen, onze planeet en onze welvaart vooruitkomen.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Onderzoek en innovatie staan centraal in de respons op de ongekende crisis waarmee we worden geconfronteerd; zij kunnen significant bijdragen aan het economisch herstel. De editie 2020 van het verslag “Science, research and innovation performance of the EU” laat zien dat onderzoek en innovatie essentieel zijn in de totstandbrenging van de ecologische en digitale transitie die Europa nodig heeft. Horizon 2020 en het toekomstige Horizon Europa-programma spelen in deze transformatie een cruciale rol.”

De EU behoort tot de top wat wetenschappelijke productie en excellentie betreft en is bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat goed voor 25 % en op het gebied van de bio-economie goed voor 27 % van de meest geciteerde wetenschappelijke publicaties. Ook ten aanzien van octrooiaanvragen in deze twee categorieën is de EU koploper, met een aandeel van 24 % op het gebied van het klimaat en een aandeel van 25 % op het gebied van de bio-economie. Toch zijn er verdere inspanningen nodig om de resultaten van dat onderzoek om te zetten in duurzame, commercieel interessante oplossingen en om een sterke Europese onderzoeksruimte (ERA) te vormen en de doeltreffendheid van publieke onderzoekssystemen te vergroten.

Daarnaast moet de juiste beleidsmix “deep tech” en de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij onderzoekers ondersteunen, aangezien de digitalisering zorgt voor een transformatie van O&I, open wetenschap bevorderen en zorgen voor voldoende investeringen in hoogwaardige data-infrastructuren. Horizon Europa, het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU, speelt een belangrijke rol in dat het aan de hand van zijn missiegerichte benadering en Europese partnerschappen de O&I-activiteiten een stevige impuls en sturing zal geven.

Voortbouwend op de excellente prestaties en toppositie van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie die op de wetenschap gebaseerd zijn, bevat het verslag “Science, research and innovation performance of the EU” elf beleidsaanbevelingen gegroepeerd rond drie pijlers:

  • O&I voor een veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid;
  • O&I voor mondiaal leiderschap;
  • O&I voor economische en maatschappelijke effecten.

Samen effenen zij de weg voor het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling middels O&I en het integreren daarvan in het beleid en de initiatieven van de EU voor een eerlijk, klimaatneutraal en digitaal Europa, en vergroten zij het concurrentievermogen van Europese bedrijven en regio's.

Achtergrond

Het verslag “Science, research and innovation performance of the EU” geeft een analyse van wat er speelt op het gebied van onderzoek en innovatie, en van de prestaties van Europa wat betreft wetenschap, innovatie en het aanjagen daarvan. Het verslag verbindt een op indicatoren gebaseerde macro-economische analyse met diepgaand analytisch onderzoek in een verhaal voor een breed publiek van beleidsmakers en analisten op het gebied van zowel onderzoek en innovatie als economische zaken en financiën. Dit is de derde editie van de tweejaarlijkse publicatie van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. De vorige editie (2018) is hier te vinden.

Nadere informatie

Verslag “Science, Research and Innovation Performance of the EU” (SRIP) [editie 2020 komt op 27 mei om 14:30 MET online]

Infographic — “Towards a sustainable and competitive Europe” [komt op 27 mei om 14:30 MET online]

Infographic — “Top 10 facts and figures” [komt op 27 mei om 14.30 MET online]https://ec.europa.eu/info/files/top-10-facts-and-figures-srip-report-2020_en

Video — Verslag “Science, Research and Innovation Performance of the EU”, editie 2020 [komt op 27 mei om 14:30 MET online]

Interactief verslag — Verslag “Science, Research and Innovation Performance of the EU” [komt op 27 mei om 14:30 MET online]


Terug naar boven