r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU mobiliseert internationale donoren voor steun aan Venezolaanse vluchtelingen en migranten en landen in de regio

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020.

De Europese Unie en de Spaanse regering hebben vandaag de internationale donorconferentie voor solidariteit met Venezolaanse vluchtelingen en migranten en landen in de regio bijeengeroepen, met steun van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

De internationale donoren hebben in totaal 2,544 miljard euro toegezegd (waarvan 595 miljoen euro aan subsidies); de Europese Unie en haar lidstaten zorgen voor 231,7 miljoen euro aan subsidies. De Europese Commissie heeft 144,2 miljoen euro toegezegd voor onmiddellijke humanitaire hulp, ontwikkelingssteun op middellange en langere termijn en maatregelen om conflicten te voorkomen. De Europese Investeringsbank heeft 400 miljoen euro aan extra leningen voor de regio aangekondigd.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell: “Het Venezolaanse volk is door de Europese Unie nooit vergeten. Wij hebben vandaag de internationale gemeenschap gemobiliseerd om extra bijstand te verlenen aan miljoenen ontheemde Venezolanen en aan de landen in Latijns-Amerika die hen opvangen. Ik dank de internationale donoren voor hun royale toezeggingen. Vandaag hebben we ook de ernstigste ontheemdingscrisis die de wereld in de recente geschiedenis heeft gekend, opnieuw onder de aandacht kunnen brengen.”

Commissaris voor crisisbeheersing Janez Lenarčič: “De coronapandemie dreigt een al kritieke situatie in de regio nog te verergeren. De humanitaire hulp van de EU maakt het mogelijk om noodhulp te verlenen aan zo'n vijf miljoen Venezolanen die hun huis hebben moeten verlaten.”

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen: “Onze collectieve toezeggingen laten zien hoe belangrijk partnerschappen overal ter wereld zijn voor het aanpakken van uitdagingen zoals de Venezolaanse migratiecrisis, ook nu de coronapandemie heerst. Wij blijven ernaar streven de koppeling tussen humanitaire hulp en ontwikkelingshulp te consolideren en blijvende partnerschappen voor duurzame ontwikkeling op te zetten.”

EU-hulp voor Venezolaanse vluchtelingen en migranten

De financiering waarover de Europese Unie vandaag heeft beslist, is bestemd voor:

  • ontwikkelingssteun (70 miljoen euro) om de sociaal-economische integratie van Venezolaanse migranten en vluchtelingen te bevorderen en de gemeenschappen die hen opvangen, te ondersteunen. De steun is vooral bedoeld voor de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronapandemie. De nadruk ligt op het versterken van de sociale basisvoorzieningen, met name op gezondheidsgebied, het creëren van economische kansen en het versterken van de voedsel- en voedingszekerheid. De steun wordt in de hele regio verleend, en met name in Colombia, Peru en Ecuador, de landen waar het merendeel van de vluchtelingen en migranten wordt opvangen;
  • humanitaire bijstand (67,7 miljoen euro) voor onmiddellijke hulp in de regio (inclusief de grensgebieden) om vluchtelingen, binnenlands ontheemden, gastgemeenschappen en andere kwetsbare groepen te ondersteunen. De bijstand is vooral bestemd voor gezondheidszorg, bescherming, voeding, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen en psychosociale steun.

Aan de conferentie hebben meer dan vijftig stakeholders deelgenomen, naast agentschappen van de Verenigde Naties, internationale financiële instellingen en vertegenwoordigers van het nationale en internationale maatschappelijk middenveld.

Achtergrond

Deze donorconferentie laat zien dat de EU zich blijft inzetten om de Venezolaanse vluchtelingen en migranten en de landen in de regio te steunen en in hun behoeften te voorzien. De EU en Spanje hebben samen met de UNHCR en de IOM de internationale gemeenschap opgeroepen om de steun voor humanitaire en ontwikkelingsprogramma's in de regio en voor ontheemden op te voeren. Het moet daarbij ook gaan om versterking van de openbare dienstverlening, waaronder de gezondheidszorg en het onderwijs in de opvanglanden. Deze conferentie is het resultaat van de toezegging die tijdens de solidariteitsconferentie van oktober 2019 in Brussel is gedaan om zo spoedig mogelijk een donorconferentie te organiseren.

Het merendeel van de extra middelen van de EU maakt deel uit van het financiële pakket “Team-Europa”. In dat verband hebben de EU en haar lidstaten, samen met Europese financiële instellingen, meer dan 20 miljard euro uitgetrokken om partnerlanden van de EU overal ter wereld te steunen bij de bestrijding van de coronapandemie en de gevolgen daarvan. De nadruk ligt daarbij op de meest kwetsbare mensen, zoals migranten, vluchtelingen en gastgemeenschappen.

Meer informatie

Ga naar de speciale webpagina.

Factsheet over EU-steun voor Venezolaanse vluchtelingen, migranten en gastgemeenschappen


Terug naar boven