r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement wil meer inspecties in Nederlandse slachthuizen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 28 mei 2020.

De benarde positie van Europese seizoensarbeiders en andere arbeidsmigranten moet worden aangepakt door meer inspecties op werkplekken, waaronder de Nederlandse slachthuizen.

De leden van het Europees Parlement stellen vast dat misstanden op de werkvloer door de coronacrisis nog meer naar boven zijn gekomen. Ze willen ook dat inbreuken op de rechten, de gezondheid en veiligheid van de arbeiders snel worden aangepakt.

De positie van seizoenarbeiders werd dinsdag door het Europees Parlement onder meer besproken met eurocommissaris Nicolas Schmit voor Werk en Sociale Rechten en met Jordi Curell Gotor, het hoofd van de Europese Arbeidsautoriteit. De Europarlementariërs uitten hun zorgen over de hachelijke omstandigheden waarin vooral arbeiders uit Midden- en Oost-Europa moeten werken. Gedoeld wordt onder meer op seizoenswerkers in de Nederlandse, Duitse en Franse vleesindustrie. In slachterijen in deze landen steekt corona geregeld de kop op omdat niet wordt voldaan aan de coronamaatregelen op de werkvloer.

Het gaat niet alleen om slachters wiens rechten onder druk staan, maar bijvoorbeeld ook om zorgmedewerkers in Oostenrijk die uit Roemenië en Bulgarije afkomstig zijn. Ook arbeiders in andere sectoren zoals de landbouw, de bouw en productie hebben het moeilijk. Hun veiligheidssituatie wordt vaak door hun werkgevers in de weegschaal gelegd. In totaal gaat het om 1,9 miljoen gedetacheerde werknemers in Europa en om nog eens 1,5 miljoen zogeheten grenswerkers. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld in Hongarije of Slowakije wonen en voor hun dagelijkse werk naar Oostenrijk pendelen.

EU-regels respecteren

De Europese Parlementsleden benadrukten dinsdag dat gedetacheerde arbeiders volgens het EU-recht dezelfde behandeling moeten krijgen als hun binnenlandse collega’s. Ze riepen de lidstaten op om meer arbeidsinspecties uit te voeren, waar nodig in samenwerking met de Europese Arbeidsautoriteit. Verder moeten landen de EU-regels op het gebied van mobiliteit - hieronder vallen onder andere vrij verkeer, detachering en de coördinatie van sociale zekerheid - volledig doorvoeren en volhouden.

Een aantal leden onderstreepte dat er nog steeds uitzendbureaus zijn die de EU-regels aan hun laars lappen. Zij werven werknemers en zorgen vaak ook voor slaapplekken in pensions of andere vormen van huisvesting. De Europarlementariërs riepen op om de arbeiders te beschermen tegen malafide praktijken. Werknemers moeten beter beschermd worden om te vermijden dat zij naast hun baan ook hun huisvesting eenvoudig kunnen verliezen. Daarnaast is echt vrij verkeer van arbeiders alleen mogelijk als de werkomgeving veilig is, zo stelden de volksvertegenwoordigers vast. .


Terug naar boven