r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Politieke (on)gelijkheid in de democratie - Universiteit van Amsterdam, Online

Kalender
datum 2 juni 2020 16:00
plaats Online
organisatie Universiteit van Amsterdam (UvA)

Politieke gelijkheid is een van de fundamenten van de democratie. Het is tegelijkertijd een rechtvaardiging voor democratisch bestuur en een doel waar het naar streeft. Het is echter niet een erg makkelijk doel om te bereiken. Politieke gelijkheid, wat Wouter Schakel ziet als de afwezigheid van systematische vertekeningen in beleidsvertegenwoordiging, wordt ernstig bedreigd door het bestaan van sociale en economische ongelijkheden. Een van deze ongelijkheden is gebaseerd op inkomensverschillen. Dit is volgens Schakel een bijzonder relevante vorm van ongelijkheid, gezien de flexibiliteit waarmee geld potentieel kan worden omgezet in politieke invloed.

Detail Summary

Datum

2 juni 2020

Tijd

16:00

Ondanks het belang van politieke gelijkheid weten we weinig over de mate waarin het in de praktijk wordt verwezenlijkt. Het is zeker een veelbesproken onderwerp onder burgers, politici en onderzoekers, waarbij sommigen beweren dat een rijke en machtige minderheid dominant is in het beleidsproces, terwijl anderen volhouden dat rijke en arme burgers in gelijke mate worden vertegenwoordigd. Tot voor kort werd dit debat echter gevoerd op basis van weinig data en analyse. Het doel van Schakel in zijn onderzoek is om een deel van de ontbrekende informatie aan te vullen.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Dhr. W. Schakel: Representing the Rich: Economic and Political Inequality in Established Democracies. Promotoren zijn prof. dr. B.M. Burgoon en dr. A. Hakhverdian. Copromotor is dr. D.J. van der Pas.

Online verdediging

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA niet - zoals gebruikelijk - plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.

Download de samenvatting (5 p.)


1.

Meer over...

Terug naar boven