r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COVID-19: Council adopts €3 billion assistance package to support neighbouring partners

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 20 mei 2020.

De Raad nam vandaag een besluit aan om tot € 3 miljard aan macro­financiële bijstand te verstrekken aan 10 uitbreidings- en nabuurschaps­partners. Dat moet hen helpen de economische gevolgen van de COVID‑19-pandemie op te vangen.

De financiële bijstand wordt verstrekt in de vorm van leningen tegen zeer gunstige voorwaarden en wordt als volgt verdeeld:

  • Albanië: € 180 miljoen
  • Bosnië en Herzegovina: € 250 miljoen
  • Georgië: € 150 miljoen
  • Jordanië: € 200 miljoen
  • Kosovo*: € 100 miljoen
  • Moldavië: € 100 miljoen
  • Montenegro: € 60 miljoen
  • Republiek Noord-Macedonië: € 160 miljoen
  • Tunesië: € 600 miljoen
  • Oekraïne: € 1,2 miljard

De EU-bijstand zal deze jurisdicties helpen te voorzien in hun onmiddellijke financierings­behoeften, die zijn toegenomen door de COVID‑19-uitbraak. Samen met de steun van het Internationaal Monetair Fonds zal deze bijstand de macro-economische stabiliteit versterken en financiële ruimte scheppen om burgers te beschermen en de sociaal­economische gevolgen van de pandemie te beperken.

*Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheids­verklaring van Kosovo.


Terug naar boven