r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Commissie stelt dit jaar geen begrotings­procedures tegen lidstaten in

woensdag 20 mei 2020, 12:13
gewijzigd
Valdis Dombrovskis
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen moeten zich op de korte termijn vol richten op het redden van banen en bedrijven en investeren in de gezondheidssector. "Het coronavirus is als een asteroïde ingeslagen en laat een kratergat in de Europese economie achter", zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis bij de presentatie van haar jaarlijkse aanbevelingen voor de lidstaten. Omdat de nationale ontwerpbegrotingen vanwege de coronacrisis de prullenmand in kunnen, en de begrotingsregels tijdelijk zijn opgeschort, stelt de commissie geen procedures in tegen lidstaten, aldus de Let.

Prioriteit is nu dan ook om de sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten en te zorgen voor herstelmaatregelen, zegt de commissie. Voor de middellange termijn moet de focus liggen op hervormingen en investeringen in een duurzame, digitale economie. "Sommige landen zullen eerder op hun pootjes terechtkomen dan andere", zei Dombrovskis. Een gecoördineerd antwoord op de crisis om te voorkomen dat er grote onevenwichtigheden tussen de lidstaten ontstaan is volgens Brussel cruciaal.

Dombrovskis kon niet zeggen wanneer de begrotingsregels weer worden geactiveerd. "Er is grote economische onzekerheid. De begrotingstekorten en overheidsschulden zullen veel hoger liggen dus we moeten de uitgangspunten verleggen." Volgens de huidige regels moet de staatsschuld onder de 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) blijven en mag het begrotingstekort niet boven de 3 procent van het bbp uitkomen. In "normale" tijden zouden alle landen onder toezichtprocedures van de commissie komen te staan, aldus Dombrovskis.

Volgende week presenteert de commissie haar voorstellen voor een nieuwe meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 met daaraan gekoppeld een herstelfonds. Dat fonds zou een omvang van circa 1000 miljard euro moeten hebben, heeft Dombrovskis eerder gezegd.

Terug naar boven