r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19: het EU-plan voor economisch herstel

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

EP-leden willen een €2 biljoen pakket om mensen en bedrijven te steunen terwijl de EU een diepe economische recessie doormaakt door de Covid-19-uitbraak.

Link naar de video: Herstelpakket

Het Parlement roept de Europese Commissie op 15 mei op om een groot economisch stimuleringspakket voor te stellen om de schok van de coronacrisis op te vangen en zich op een duurzame toekomst te richten.

Somber economisch vooruitzicht

De laatste economische prognoses, die begin mei door de Europese Commissie werden voorgesteld, tonen een economie die hard geraakt werd door deze gezondheidscrisis. Nu dat mensen thuisblijven en volledige sectoren abrupt tot stilstand zijn gebracht, lijkt de EU-economie dit jaar op weg naar een inkrimping van ten minste 7,4%, wat aanzienlijk erger is dan de herfst van 2009.

Zelfs dit bittere vooruitzicht kan nog altijd de werkelijke omvang van de recessie onderschatten, omdat elke herlancering van economische activiteit geleidelijk is en kwetsbaar blijft voor een mogelijke tweede golf van het coronavirus.

Alle economische spelers worden getroffen: vele mensen zijn bang dat ze hun job kunnen verliezen en willen geen geld spenderen, terwijl bedrijven kampen met ontregelde distributieketens. Overheden zien belastinginkomsten dalen en sociale uitgaven stijgen, wat tot begrotingstekorten en hogere schulden zal leiden, en de kosten voor hieraan verbonden leningen zal opdrijven.

Ambitieuze respons nodig

Geconfronteerd met de omvang van de economische problemen, eisen EP-leden in een resolutie op 15 mei een moedige en vastberaden aanpak van Europa.

De EU is volop bezig met de onderhandelingen voor de volgende meerjarenbegroting, en nu dat de respons op de huidige crisis de ontwikkelingen over de komende jaren zal bepalen, is het logisch om herstelmaatregelen toe te voegen aan de plannen. Maar het Parlement staat erop dat het herstelpakket bovenop de bestaande EU-programma’s moet komen en niet in bestaande budgetten mag knippen.

Als deze voorwaarden van het Parlement voor de meerjarenbegroting niet beantwoord worden, waarschuwen Europarlementsleden dat ze klaar staan om hun macht uit te oefenen en de meerjarenbegroting niet goed te keuren.

Herstelfondsen moet naar de mensen gaan die het hardst getroffen werden door de crisis, zeggen EP-leden. Ze willen dat het meeste geld in de vorm van subsidies wordt gegeven, omdat ze bezorgd zijn dat leningen de financiële crisis in de lidstaten nog erger zullen maken.

In de resolutie stellen Europarlementariërs voor dat het herstelpakket gefinancierd moet worden door de uitgifte van lange termijn herstelobligaties, gegarandeerd door de EU-begroting. Het wijst ook op de noodzaak voor nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU-begroting; anders zou een hogere begroting hogere rechtstreekse bijdragen van de lidstaten betekenen.

De EU moet nog steeds van klimaatactie en de digitale strategie prioriteiten blijven maken, zeiden EP-leden, terwijl ze toevoegen dat een nieuw EU-gezondheidsprogramma gecreëerd moet worden om te verzekeren dat medisch materieel in de EU beschikbaar is in tijden van crisis.

Het Parlement dringt er ook op aan dat het zeggenschap nodig heeft over de beslissingen rond het herstelfonds. In een plenair debat op 13 mei, benadrukten EP-leden dat het Parlement het enige verkozen EU-orgaan is en om democratisch legitieme redenen het toezicht moet hebben over budgettaire zaken.

Herstelplan: “doe het snel, maar doe het goed”

“We moeten verzekeren dat we aan de behoeften en de eisen van onze burgers en bedrijven beantwoorden”, zei Parlementsvoorzitter David Sassoli tijdens een persconferentie op 15 mei. Hij drong aan op een snelle oplossing van de EU om mensen en banen te beschermen, maar dat het plan moet afhangen van onderhandelingen tussen de EU-instellingen. “We willen het snel doen, maar we willen het ook goed doen”, zei Mr. Sassoli.

Ontdek wat de EU doet om de Covid-19-crisis te bestrijden en bekijk de tijdlijn van aangenomen maatregelen.

Productinformatie

REF.: 20200513STO79012


Terug naar boven