r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Video conference of Ministers responsible for research, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 mei 2020 10:00 - 14:00
locatie Online Toon locatie
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Voornaamste agendapunten

De ministers bevoegd voor onderzoek zullen vergaderen over de rol die onderzoek en innovatie (O&I) kan spelen in het herstel van de COVID-19-pandemie, en hoe het de veerkracht van onze samenlevingen en economieën kan versterken.

Herstelplan en de rol van onderzoek en innovatie

De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen presenteerden op 21 april een gezamenlijke routekaart naar herstel. Daarin wordt gewezen op het belang van investeringen in de groene transitie en de digitale transformatie. In de routekaart wordt ook aangedrongen op grotere strategische autonomie van de Europese industrie. De Europese Commissie zal naar verwachting op 27 mei een herstelplan voor de EU presenteren.

Tegen deze achtergrond zullen de ministers bespreken hoe O&I kan bijdragen aan het herstel.

Nieuwe werkgelegenheid

De ministers zullen bespreken hoe investeringen in O&I kunnen bijdragen aan het scheppen van nieuwe banen. De toekomst van de werkgelegenheid vormt een van de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van onderzoek.

Europese Onderzoeksruimte

De wereldwijde noodsituatie heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat informatie, gegevens en onderzoekers vrij kunnen circuleren. In april werd het ERAvsCorona-actieplan ontwikkeld als reactie op de corona-uitbraak. Het bouwt voort op de instrumenten van de Europese onderzoeksruimte (EOR, Engels: "ERA"). Het voorziet in coördinatie, samenwerking, gegevensuitwisseling en gezamenlijke financieringsinspanningen van de EU en de lidstaten.

De ministers zullen bekijken hoe de ervaringen met de COVID-19-pandemie de toekomstige transformatie van de EOR kunnen inspireren.

Tot slot zal de Duitse minister de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap van de Raad (tweede semester 2020) presenteren.

Inhoud

1.

Officiële agenda

2.

Raadsvergadering


3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven