r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de voortgang van de herstelactie kindgebonden budget - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

vrijdag 15 mei 2020

Bij wetsvoorstel 35010 - Verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Terug naar boven