r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Corona-apps: EP-leden benadrukken de noodzaak om privacy te beschermen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020.

Burgers willen garanties met betrekking tot gegevensbescherming en privacy voor het gebruik van nieuwe smartphone-apps tegen de verspreiding van Covid-19, stellen de parlementsleden

In een plenair debat op donderdag constateerden de EP-leden dat, in combinatie met andere Covid-19-gerelateerde maatregelen zoals sociale afstand, mondkapjes en testen, locatie-en traceerapps kunnen helpen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen.

De meeste Parlementsleden benadrukten echter dat zulke mobiele toepassingen de bescherming van persoonsgegevens en de privacy moeten garanderen. De meeste EU-landen hebben inmiddels een mobiele traceerapp gelanceerd of zijn van plan dat binnenkort te doen om personen die besmet zijn of het risico lopen het virus op te lopen, op te sporen.

Het gebruik van traceerapps moet volledig vrijwillig zijn, niet-discriminerend en transparant, en bovendien strikt beperkt blijven tot het traceren van contacten, aldus de parlementsleden. Zodra de situatie het toelaat moeten de gegevens worden verwijderd. De leden van het Europees Parlement benadrukten tevens de noodzaak van een gecoördineerde aanpak bij de ontwikkeling en het gebruik van de apps met het oog op het garanderen van hun grensoverschrijdende interoperabiliteit.

Europees Commissaris Didier Reynders en de Kroatische staatssecretaris Nikolina Brnjac deelden de mening van de parlementsleden dat burgers moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van de apps. In reactie op de bedenkingen van de Europarlementariërs benadrukte Reynders dat de nationale autoriteiten met de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat de traceringsapps voldoen aan de Europese wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Hij onderlijnde dat de Commissie werkt aan een gemeenschappelijke methode tussen EU-landen, zodat de toepassingen onderling compatibel zijn.

U kunt het debat hier terugkijken.

Achtergrond

In een plenaire resolutie van 17 april heeft het Parlement benadrukt dat de nationale en EU-autoriteiten de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy volledig moeten naleven. "Mobiele locatiegegevens kunnen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de ePrivacy-richtlijn en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ", aldus de resolutie.

Op 16 april heeft de Commissie een reeks EU-instrumenten gepubliceerd voor betere mobiele traceerapps en op 13 mei zijn interoperabiliteitsrichtsnoeren vastgesteld voor gebruik van goedgekeurde mobiele traceer- en locatietoepassingen.


Terug naar boven